23-04-2018

Underviserprofil: Aksel Kirkeby


Mød vandmiljøprisvinder og ildsjæl på pumpeområdet - Aksel Kirkeby fra Svendborg

Aksel Kirkeby i feltenHar du været på nogle af vores spildevands- og afløbsoperatørkurser, så kender du måske den meget erfarne underviser Aksel Kirkeby, som er denne måneds profil. Han har gjort sig spændende erfaringer lige siden slutningen af sin uddannelse og kan lide at dele ud af sin viden for at forberede danske driftsmedarbejdere på situationer, der opstår i deres hverdag.

Aksel startede karrieren som nyuddannet maskinmester fra Odense Maskinmesterskole tilbage i november 1979.

Da han havde kone og barn, tog han ikke ud at sejle, men havde i stedet fået et jobtilbud i Jakobshavn på Grønland. Her skulle han de næste 2 år arbejde som maskinmester for GTO (Grønlands Tekniske Organisation – eksisterer ikke længere). Han startede på vandværket, kom senere på elværket og i installationsforretningen. Arbejdet drejede sig om drift af vandforsyningen og elforsyningen.

Efter 2 år på Grønland sigtede han mod en ny ø. Tidligere Marstal Kommune på Ærø havde nemlig brug for en mand som Aksel. Da han startede som vandværksbestyrer i Marstal, bestod Aksels job af at få styr på vandforsyningen, som dengang var nedslidt. Der var tale om et ledningsnet, der var meget utæt. Et lækagetab på ca. 60% skyldtes lang tids mindre vedligehold, end der burde have været - og det er vist mildt sagt. En del af forsyningen var med salt grundvand, og en anden del var bakteriologisk forurenet.

Det var et kæmpe job, der bød på, at Aksel allerede 1½ måned efter sin tiltrædelse skulle fortælle Miljøstyrelsen og Embedslægeinstitutionen, hvad Marstal Kommune ville gøre for at redde sin vandforsyning. Jobbet var at få styr på vandforsyningen, men det krævede også at finde tilstrækkelige ressourcer på Ærø.

Igennem sit arbejde endte Aksel som central person mellem Marstal Kommune og Ærøskøbing Kommune for at finde vandressourcer nok på Ærø, så der var vand til alle.

Mens han var på Ærø, fik Aksel undervisning af Grundfos i pumpeteori, og det var med til at udvikle hans interesse for pumper og deres muligheder.

På Ærø gik skolerne til 10. klasse. Da børnene ”voksede ud af skolen”, var det tid til, at Aksel søgte mod nye horisonter. Her krydsede han det Sydfynske øhav og kom til Svendborg, hvor han den 1. februar i 1994 startede som driftsleder for hovedkloak og pumpestationer i Svendborg kommune. Dengang hørte det under Teknisk forvaltning under navnet Spildevandssektoren. I forbindelse med udskillelsen fra Teknisk forvaltning i 2007 har forsyningsselskabet skiftet navn til først Svendborg Vand A/S, og senere, i forbindelse med sammenlægning med Svendborg Affald, ændredes navnet til Vand og Affald A/S.

Aksel har været i Svendborg lige siden og kan dermed fejre sit 25 års jubilæum på jobbet den 1. februar i 2019.

Igennem jobbet i Svendborg var Aksel på kursus på Ferskvandscentret. Her blev en gnist tændt for at undervise, hvorfor han i 1998 underviste på sit første kursus her på stedet. Det betyder i skrivende stund, at Aksel kan fejre sit 20 års jubilæum som underviser hos os i år!

Det var tidligere medarbejder Hanne Løkkegaard, nu Teknologisk Institut, der var kursusudvikler på Aksels første kursus, og som fik trukket ham ind som underviser (tak, Hanne!). Det er ikke alle virksomheder, der er glade for at dele ud af deres viden, men Aksel er så privilegeret, at Vand og Affald A/S har stået bag ham hele vejen med positivt syn på vidensdeling. Han udtrykker stor glæde for at arbejde et sted, hvor vidensdeling bliver understøttet af både ledelsen og direktionen.

Aksel har undervist på et væld af forskellige kurser, fx Drift af pumpestationer (helt aktuelt den 2.-4. maj 2018), Drift af kloaksystemer, Svovlbrinteproblemer, Arbejdsmiljø, Sikkerhed og sundhed, samt forskellige emner på Pumpetræf. For ham er et kursus muligheden for at dele viden, så driftsfolk, der er på kursus, bliver bedre forberedt på de situationer, der opstår i deres hverdag. Han er interesseret i, at den viden, han sidder med, kan deles ud til andre, men også at han selv bliver klogere på andres erfaringer. Han ser også et kursus som en slags ”eksamen”, hvor han bliver testet i, om han er forberedt nok i sit materiale og til at holde på kursisternes opmærksomhed.

Det er ikke kun Ferskvandscentrets Kursusafdeling, der har nydt godt af Aksel. Han har i tidens løb også været andre steder, som f.eks. for Ingeniørforeningen, hvor han skulle fortælle om specifikke emner til EVA-udvalgets seancer i Nyborg.

Hos Ferskvandscentrets Kursusafdeling er det især kursusudviklerne inden for spildevands- og afløbsoperatørkurserne, der har haft kontakten med Aksel. Både i forhold til generelle spørgsmål, evaluering af tidligere kurser og opbygning af fremtidige kurser. Det er med til at udbygge relevansen af kurserne for kursisterne, hvilket Aksel er rigtigt godt tilfreds med.

Og så må vi kort erindre om, hvad billedet i denne artikel bevidner: Aksel Kirkeby blev fortjent udpeget som modtager af Kemiras Vandmiljøpris 2009. Prisen blev overrakt ham den 4. juni 2010 på Spildevandsteknisk Årsmøde på Fornæs Renseanlæg på Djurslands spids. Aksel fik netop prisen, som der står i begrundelsen, for "...direkte budskaber og gennemtænkte løsninger. Dette gælder uanset, om det er som underviser på kurser herhjemme eller i udlandet...", og at gøre "...en meget stor indsats for at spildevandsbranchens erfaringer også kommer uden for branchen og omvendt."

Ikke noget at sige til, at vi er glade for og stolte over, at Aksel underviser for os!


 
 Underviserprofil: Aksel Kirkeby
Tilbage

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde