15-12-2017

Underviserprofil: Åge Ebbesen


En generelist og specialist med en skattekiste af erfaringer. Mød underviseren Åge Ebbesen

Nu skal i møde en mand der ”udstråler imødekommenhed, når han træder ind i lokalet” (citat: en kollega fra afdelingen)

Underviseren Åge Ebbesen hører nemlig til de personer man får lyst til at lytte til, når han træder ind i lokalet.

Og det er nok ikke helt uden grund, for han har gjort sig et væld af erfaringer både indenlands og udenlands, og kan derfor levere guldkorn på mange forskellige områder.

Uddannelse

Han er oprindeligt uddannet som skovarbejder og tophugger ved Skovskolen Nødebo. Herefter har han været professionel brandmand, der blev fulgt op med officersuddannelsen ved Civilforsvaret - der nu er Beredskabsstyrelsen.

Ved Civilforsvaret var Åge flere steder i landet, men brugte dog det meste af tiden i Thisted ved den daværende CF kaserne. Arbejder du som brandmand kan det desuden være at du kender Åge. Som officer i beredskabsstyrelsen var han nemlig med til at uddanne godt 300 røgdykkere og redningsfolk, en del af dem er i dag  ansat på beredskabsstationer  rundt om i hele Danmark.

Efter sin tid i Civilforsvaret blev han ansat ved det gamle Hedeselskab, hvor han har været i gang med plantningsprojekter eksempelvis i relation med Danida projekter. Plantningsprojekterne har været rundt omkring i verden, i lande som både Thailand og Egypten, og har omfattet både genplantning af naturreservater samt forsøgsplantninger.

Men Åge stopper ikke her! For efter sit arbejde med beplantningsprojekter rundt om i verden, vender han tilbage på skolebænken. Her bruger han 4 år på at uddanne sig til miljøteknikker, og derefter over en årrække 4 år mere på at efteruddanne sig på skovskoler, ingeniørhøjskoler, samt danske og udenlandske universiteter. Der er tale om et længerevarende forløb, målrettet mod det han i dag går og laver. Det var bl.a. kurser i alt lige fra maskiner til projektering, til naturplaner.

Åge har været vidt omkring med både uddannelse og arbejde. Jeg tænker at det skyldes en bred vifte af interesser, samt en stor nysgerrighed. Som han da også selv siger, så er ”der er ingen grund til at det skal være kedeligt”.

Arbejde

Hans arbejdserfaringer tyder også på stor nysgerrighed, hvor han igennem tiden har hoppet lidt rundt, og har været ved flere forskellige arbejdspladser i kortere perioder. Noget tyder på at det er Silkeborg Kommune der er vinderne i denne sammenhæng, da Åge har været ansat her siden 1987, sideløbende med arbejde for private firmaer.

Ansættelsesbrevet fra den gamle Silkeborg Kommune skriver at han er ansat til forfaldende arbejde, hvilket har resulteret i, at han har arbejdet med et væld af forskellige ting. Han har været over næsten hele miljøområdet, lige fra spildevand, drikkevand og miljøtilsyn for virksomheder, til landbrugstilsyn og naturpleje planlægning.

Især har han beskæftiget sig meget med det der foregår i landzonen, såsom vandløb, landbrug og natur.

Han har også været med til at lave vejledningen om landbrugstilsyn for miljøstyrelsen (der stadig er gældende i dag), en vejledning i slam omhandlende håndtering af spildevandsslam, mange artikler, og seneste en vejledning om træ i vandløb.

Han kan betegnes som generalist, og på samme tid specialist: specialist inden for de forskellige områder, men med en viden og erfaring der spænder meget bredt. Dette giver ham et stort overblik og forståelse for alle aspekterne af hans arbejde med drift og anlæg af vandløb, og i forbindelse med større projekter som f.eks. naturgenopretningsprojekter.

Projekter

Er du nysgerrig efter nogle af de projekter han har været med inde over, kan der bl.a. nævnes Bøllingsø, motorvejen ved Silkeborg, den nye træksti langs Gudenåen, mange vandløbsrestaureringer samt Danmarks hidtil største p-vådområde ved Hinge sø.

Ved Bøllingsø var Åge med i projektgruppen der skulle lave naturgenopretning på et gammelt tørveområde (hvor bl.a. Tollundmanden blev fundet). Her blev der lavet en ny sø på 360 hektar, samt naturpleje på 470 hektar.

Ved de 3 delstrækninger på motorvejen ved Silkeborg, har Åge stået for vandsynsprotokollen. Har man ligesom jeg, ikke helt styr på hvad vandsynsprotokol er, kan det siges at være den der styrer alle ledninger og ekspropriationsforretninger, der går under motorvejen – både under forløbet og det der skal være efter. Med ledninger menes f.eks. spildevands- og drikkevandsledninger, samt Gudenåen der løber under eller langs med motorvejen.

For det utrænede øje, er det måske svært at se omfanget af sådan en vandsynsprotokol. Derfor bør det vidst nævnes, at det er et projekt der har taget 1000’vis af timer, og har været et ca. 10 år langt sammenspil mellem vejdirektoratet og flere personer fra Silkeborg Kommune.

Hvor han nu sidder mest med drift og anlæg af vandløb, har Åge også været meget med inde over vandløbsrestaureringen. Her har han igennem tiden været med til at hælde 54.000 kubikmeter sten og grus ud i vandløb, genslynget vandløb, åbnet rørlagte vandløb m.v.  i Silkeborg Kommune, for at restaurere dem fra tidligere opgravninger. Vandløbsrestaurering er et fokus kommunerne først har fået i nyere tid efter Åge startede i Silkeborg. Silkeborg Kommune kan desuden prale lidt af, da de som en af de første kommuner i landet (hvis ikke det første), fik ryddet alle spærringer (dambrug, vandmøller og broer – steder hvor fisk ikke kunne passere), ved omløbsstryg eller nye underføringer tilbage i 2002 i kommunale og private vandløb.

Nok kræver hans arbejde meget viden om projektering og de forskellige områder, men det kræver også struktur og styring. Her trækker Åge mest på erfaringerne fra officer uddannelsen. Som han selv nævner det, så er det måske et rigidt system, men man lærer nogle ting der både kan bruges privat og i erhvervslivet.

 Underviser

Åge har i år holdt 30 års jubilæum som underviser på Ferskvandscentret. Som underviser på det første åmandskursus, har han været med som underviser på FVC siden kursusafdelingens grundlæggelse, og har undervist flere ansatte og forhenværende ansatte her i afdelingen. Siden har han holdt mange forskellige kurser, hvor han bl.a. har haft hele grunduddannelsen for åmænd, restaurering af vandløb, vedligeholdelse af vandløb, ådalsprojekter, vandhuller, opsamlingskursus for åmænd osv.

Det startede lidt spøjst med undervisningen, da Åge og hans kolleger havde fået at vide, at de skulle gøre hvad de kunne for at hjælpe det nyopstartede Ferskvandscenter tilbage i 1987. Da man så ville til at opstarte det første spæde kursus i grødeskæring, var det Åge der måtte komme forbi og hjælpe – ikke fordi han dengang var særligt dygtig til det, men fordi nogen måtte gøre det.

Det er dog ikke kun FVC der har nyt godt af Åges undervisning. Han har nemlig også undervist om ådalen på Skovskolen, ingeniørhøjskole og inden- og udenlandske universiteter.

Drivkraften til at undervise findes i læringen. Læreren lærer mere end eleverne, da man er nødt til at holde sig opdateret på kurset, selvom det er det samme man tidl. har kørt. De mange forskellige kursister medbringer også forskellige guldkorn til kurserne. Faktisk ser Åge sig selv som en guldsamler, når han underviser.

Så hvis du sidder til et kursus en dag, med et relevant spørgsmål eller idé fra din hverdag, er det måske ikke helt dumt at lufte den i rummet, da selv underviseren kan lære af det.

Slutteligt passer det Åge godt at blive hevet ud af sin praktiske hverdag, og blive tvunget til at fortælle: hvorfor og hvordan man gør ting. Det er jo ikke noget man normalt tænker over i den travle hverdag, hvor man bare arbejder derudaf.

Hvis du som læser sidder og overvejer om du skal prøve dig som underviser, men tænker på det store arbejde der ligger i det, så se undervisningen som et led i din egen uddannelse. Det er i hvert fald budskabet fra både Åge og vores 2 tidligere profiler Anna-Marie Bøgh og Bo Levesen

 

Klik her hvis du kunne tænke dig at være underviser eller kursusleder her hos os. Vi leder altid efter dygtige undervisere, som har spændende erfaringer og viden, de kan dele ud af. 

Er du allerede underviser hos os, kan det være du har interesse i vores underviserdag. Det er altid en spændende og lærerig dag, hvor du har mulighed for at mødes med andre undervisere, for at udveksle erfaringer og gode historier.

Du kan desuden læse mere om vores kurser inden for vandmiljø her

ANH

 
 Underviserprofil: Åge Ebbesen
Tilbage

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde