14-11-2017

Underviserprofil: Bo Levesen


Mød eksperten i både ådalen og undervisningslokalet, Bo Levesen

Du kender ham helt sikkert fra vores åmandskurser. Hvis du ikke gør, skal du være klar over, at vi her taler om en meget erfaren herre med en bred og skarp viden!

Månedens profil handler nemlig om vores underviser Bo Levesen fra Vejle Kommune.

Bo blev i sin tid færdiguddannet som Miljøtekniker fra Frederikshavn teknisk skole, og sparkede karrieren i gang i 1987. Her var han en af pionererne, der skulle sætte en stopper for udledningerne af ensilage- og møddingsvand, som husdyrbekendtgørelsen i 1986 fik gjort ulovligt.

Det var ikke just en opgave han blev sønderligt populær af, bland de berørte pelsdyrfolk og landmænd. Og han bemærker da også, at han fik nogle gode erfaringer med derfra:

Der lærte jeg at have dialog med folk, og respektere dem som fagfolk. De havde jo ikke ledt noget ud, fordi de var onde mennesker, men blot fordi det gjorde man nu dengang.

Han blev i Brovst i godt et år, og søgte derefter sydpå da konen fik praktikplads i Vejen.

Tilfældighederne ville, at Bo kom til vejle i forbindelse med den store Miljøovervågningsindsats, og kom til at arbejde med overvågning af det område, hvis akutte del han var med til at lukke i Brovst.

Bo har været i Vejle siden 1989 og har holdt sit 25 års jubilæum trods skiftet til Vejle Kommune, ved Kommunereformen i 2006

Gennem årene har Bo arbejdet med både vandløbsundersøgelser, smådyrs- og fiskeundersøgelser, vandføringsmålinger, beskyttede naturområder, dambrug og spildevand i det åbne land.

Bo startede ud med at specialisere sig på forskellige områder, men er med tiden blevet mere generel i sit arbejde, hvor han bruger sine kompetencer i arbejdet i hele ådalen.

Han er lidt af en nørd - og det er vi ret vilde med!

Hvor du måske kan fortælle ham noget han ikke ved om insekter, kan han garanteret lære dig mange ting om vandløbs-smådyr, fisk, planter, svampe og fugle.

Især fugle er både ham og konen ret nørdede med, hvor de har bidraget til dofbasen.dk (Dansk Ornitologisk Forenings database), samt atlas projektet der kortlægger ynglefugle i DK.

 

Bo har undervist på Ferskvandscentret i godt og vel 15 år, hvor han i sin tid startede med at blive henvist af en kollega, som underviser på åmandskurserne.

På Ferskvandscentrets Kursusafdeling arbejder vi ikke kun med åmandskurser. Her kan du se alle de områder vi arbejder med.

Han har holdt ved denne gruppe der er bærende for ham, men har også haft lidt andre kurser om eksempelvis smådyr, vandplanter og lignende.

Balancen mellem det professionelle arbejdsliv og muligheden for at formidle af sin viden, er noget af det Bo godt kan lide som underviser.
Desuden er det jo ikke kun kursisterne der bliver klogere: Bo tager også selv en masse med fra kurserne, både i form af erfaringsudveksling med kursisterne, og sparring med kursusudviklerne her fra Kursusafdelingen.

Du kan læse mere om vores kurser inden for vandmiljø her

 

ANH

 
 Underviserprofil: Bo Levesen
Tilbage

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde