Få udbytte af dine kursusmidler: Tag på kursus på Ferskvandscentret

Mere end 95 % får stort eller meget stort udbytte
I 2016 gennemførte vi 114 kurser og temadage, som vi alle evaluerede. Omkring 1.500 deltagere svarede på evalueringsskemaerne, og de var glade:

Hele 95,5 % af vores deltagere synes, at de har fået stort eller meget stort udbytte af vores kurser, og det endda med en svarprocent på over 80.

Også de andre parametre, vi måler på, ligger meget højt:

  • 97,3 % syntes, at underviserne formidlede godt eller meget godt
  • 94,9 % syntes, at undervisningsmaterialet var godt eller meget godt
  • og hele 97,5 % syntes, at kursets indhold var relevant eller meget relevant!

Vi arbejder hele tiden på at forbedre deltagernes udbytte. Det ser ud til, at vi holder fast i den høje tilfredshed og det gode udbytte.

En af måderne at give kurserne endnu bedre udbytte er gennem underviserdage, hvor vores undervisere blandt andet lærer om læringsstile, stemmeføring, kropssprog, og læring i fællesskaber. Læs mere om underviserdagene her.