Du får stort udbytte af dine kursusmidler på Ferskvandscentret

98 % får stort eller meget stort udbytte
I 2013 var tilfredsheden med forårskurserne meget høj: 95 % af vores deltagere synes, at de har fået stort eller meget stort udbytte af vores kurser.

I 2014 har vores undervisere og vi gjort det endnu bedre:

  • 98 % syntes, at de har fået et stort eller meget stort udbytte
  • 98 % syntes, at undervisernes formidlede godt eller meget godt
  • 97 % syntes, at undervisningsmaterialet var godt eller meget godt
  • og hele 98 % syntes, at kursets indhold var relevant eller meget relevant!

Og dette er altså ikke resultatet af et valg i Nordkorea... Mere end 760 besvarelser af evalueringsskemaer ligger til grund for statistikken. Deltagerne har givet karakterer fra 1-4, hvor 1 er dårligst, 3 er godt og 4 er meget godt.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre deltagernes udbytte. Det ser ud til at lykkes. En af måderne at give kurserne endnu bedre udbytte er gennem underviserdage, hvor vores undervisere blandt andet lærer om læringsstile, stemmeføring, kropssprog, og læring i fællesskaber. Læs mere om underviserdagene her.