Velkommen til Ferskvandscentrets Kursusafdeling


 

Mission

Vi arbejder for at forbedre Danmarks natur- og miljøforhold ved at efteruddanne folk i natur- og miljøsektoren til at yde en højt kvalificeret indsats. 

Historien kort

Vi startede i 1987 med at udbyde 4 kurser om vandløb for vandløbsmedarbejdere og åmænd. Gennem årene er udbuddet af kurser udvidet meget, og afdelingen  tilbyder i dag kurser for praktiske og administrative medarbejdere i kommuner, forsyninger, regioner, staten og private virksomheder: Omtrent 2000 deltagere pr år fordelt på ca. 100 forskellige kurser om natur, miljø og alt, hvad der påvirker det: Spildevand, landbrug, industri, jordforurening, affald, grundvand, den fysiske planlægning og byggeri. 

Vision

Vi er Danmarks førende udbyder af efteruddannelse på natur- og miljøområdet. Vi er det  foretrukne og bedste læringssted om natur og miljø, fordi deltagernes udbytte er størst muligt som følge af:

  • vores høje faglighed
  • vores gennemtænkte tilrettelæggelse af undervisningen, tilpasset deltagerne
  • tæt samarbejde med eksperter fra myndigheder, institutioner og virksomheder på natur- og miljøområdet
  • at undervisning og indhold er tilpasset deltagerne
  • vores smukke, anderledes og inspirerende rammer

Følg os på Facebook