Samarbejdspartnere

Mange samarbejdsflader

Vi samarbejder med en lang række interessenter for at udvikle de bedst mulige kurser. Først og fremmest samarbejder vi med vore kursusledere og undervisere, der kommer fra kommuner, regioner, staten, rådgivere, konsulenter, leverandører og producenter. Deres viden og erfaring kommer kursisterne til gode gennem vore kurser.

Vi afstemmer behovene

Det er vigtigt at sikre, at vi udbyder de rigtige kurser. Vi arbejder derfor på løbende at afstemme vores kursusudbud , og udover COK har vi kontakt med Spildevandsteknisk Forening (STF) og med Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), så vi laver de kurser, der er behov for. Koordinationen sikres gennem hyppige kontakter og møder med faste mellemrum.

Andre kursusudbydere

Der er også andre aktører, der udbyder kurser og temadage for miljømedarbejdere. Det gælder blandt andre STFs lokalafdelinger, DANVA og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og dennes underafdeling, Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken (EVA).