Øvelser til bedre læring

Dobbeltcirckler

Denne øvelse er god, når man skal fortælle hinanden noget. Den kan bl.a. bruges til erfaringsudveksling om et konkret emne, introduktion og evaluering.

 1. Del kursisterne i to lige store grupper.
 2. Opstil grupperne i to cirkler, en ydercirkel og en indercirkel. Indercirklen har front mod ydercirklen.
 3. Underviseren stiller et spørgsmål eller giver et emne til samtalen og fortæller, hvem der skal starte samtalen.
 4. Der gives tid til at fortælle eller diskutere.
 5. Når tiden er gået, så bliver en af cirklerne bedt om at rykke en plads, så alle får en ny samtalepartner.

Modificeret fra: Bedre møder med Cooperative Learning, Åse Bille Jensen og Susanne Nygaard, 2011, Forlaget Dafolo.

På linje

Kursisterne skal stille sig på linje ud fra de kriterier, som underviseren giver.

Kriterierne kan være:
 • Højde
 • Skostørrelse
 • Hvor langt væk man bor fra kursusstedet
 • Hvor meget erfaring man har med kursets emne.

Hvis man vælger at stille kursisterne op efter deres erfaring, så får man samtidig viden, som kan bruges til at danne grupper til gruppearbejde efter.

Modificeret fra: Bedre møder med Cooperative Learning, Åse Bille Jensen og Susanne Nygaard, 2011, Forlaget Dafolo.

Mødet på midten

Denne øvelse giver mulighed for at finde ideer, forslag eller viden man er enig/fælles  om. Den kan også bruges til at finde fælles forventninger til et kursus. Fordelen er, at alle først formulerer egne tanker, inden der startes på fællesdelen.

 1. Læg papiret ”Mødet på midten” midt på bordet.
 2. Underviseren stiller en opgave eller et spørgsmål
 3. Hver deltager skriver sine egne ideer/forslag ned i det hjørne, han/hun har til rådighed. Giv en tidsramme, f.eks. 5 minutter
 4. Når tiden er gået skiftes deltagerne til at fremlægge deres ideer/forslag på skift. Hvis alle i gruppen er enige om ideen, så skrives den i midten.
 5. Ved afslutningen har hver gruppe nogle ideer/forslag på midten af papiret.
 6. Der kan evt. samles op i fællesskab.

Kursisterne kan evt. skrive deres egne tanker på separate stykker papir, hvis det er grænseoverskridende at stave/skrive i fuld offentlighed.

Aktiv Lytning

Generelt taler vi for meget og det dæmmer denne øvelse op for. Samtidig sætter øvelsen fokus på, hvorfor kursisterne skal lytte til dig. Fra start melder du ud, hvor længe du vil tale (10-15 min) – og hvad kursisterne særligt skal lægge mærke til. Sæt evt. et stopur til, så du holder tiden.

Når du har talt færdig, så skal kursisterne have tid til at skrive ned. Derefter taler de med sidemanden. Lav gerne en fælles opsamling til sidst.

Denne øvelse er god, hvis du f.eks. skal opsummere kendt stof, komme med et oplæg til diskussion, eller kommer med et provokatorisk indlæg.

Til øvelsen hører et spørgeark til kursisterne. Klik her for at åbne spørgearket som pdf.