Velkommen som underviser


Som underviser skal du have de bedste muligheder for at levere din viden til kursisterne. Derfor tager vi os af de praktiske sider af kurset.

Kurserne sammensættes med henblik på kursisternes behov. Derfor vil du ofte blive en del af et team, der leverer en helhedsløsning til kursisterne.

Du har nu fået ca. 450 nye kolleger, der lige som dig har stor faglig indsigt, kender kursisternes dagligdag og er dygtige til at formidle. Denne lille intro er tænkt som en mini-guide. Den skal hjælpe dig med at give deltagerne en levende, struktureret og meningsfuld undervisning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller hvis du ønsker svar på uafklarede spørgsmål. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde.

Forberedelse og krav til dine undervisningsmaterialer

Som underviser skal du have fokus på to ting: Hvad vil du fortælle? Hvordan formidler du bedst budskabet? Vi forventer af dig som underviser:
 

  • At du forbereder en præsentation af dit stof i en eller anden form. De fleste vælger en Power Point- eller en Prezi-præsentation, men formen må gerne være anderledes. Det kunne eksempelvis være en film, artikel, bog, notat eller …
  • At vi får præsentationen elektronisk ca. 7 dage før kurset. Så kommer den med i kompendiet ved kursusstart.

På de fleste kurser får kursisterne kursusmaterialet som elektronisk kompendium. Du får det elektroniske kompendium samtidig med kursisterne et par dage før kursusstart.

I de trykte kompendier er der som minimum en udskrift af din præsentation. Vi trykker også gerne supplerede materiale. Endelig kan du også lægge relevante links og større publikationer på vores ftp-server efter kurset. Så kan kursisterne selv kan downloade dem.

Hvad forventer kursisterne?

Det er vigtigt, at kursisternes forventninger stemmer overens med det, der bliver formidlet på kurset. Vi har altid gjort meget ud af, at kursisterne definerer deres krav og ønsker forud for kurset. Vi arbejder også med at forventningsafstemme i starten, undervejs og efter kursets afslutning.

Som underviser er det vigtigt, at du tidligt i forløbet fortæller deltagerne, hvad du kommer ind på. Fortæl også gerne, hvad kurset ikke indeholder, hvis det er relevant.

Under evalueringen er det tilsvarende vigtigt at få et tydeligt billede af deltagernes tilfredshed med indhold, undervisningsteknik og fagligt udbytte.

Evaluering

  • Der er en mundtlig evaluering som afslutning på hvert kursus
  • Der er en skriftlig evaluering på hvert kursus
  • Vi giver gerne feedback på din undervisning inden for grundlæggende pædagogiske fokuspunkter. Du kan også få hjælp fra kursuslederen til bl.a. tidsstyring. Bare sig til på forhånd.  
  • Vi forventer, at du melder tilbage på, hvordan du oplevede undervisningen

Kursuslederens ansvarsområder?

Kursuslederen er det faglige anker på kurset, ansat af Kursusafdelingen til kurset. Kursuslederen står for den faglige røde tråd, tidsstyring og præsentation af indlægsholderne. Kursuslederen samarbejder med kursusudvikleren om før-kursus-forberedelse, velkomst, forventningsafstemning, evaluering og afrunding. Kursusudvikleren fra Kursusafdelingen står for det praktiske i forbindelse med kurset.

Gode ideer til undervisningen

Klik her for at finde gode råd til Power Point-præsentationer og inspiration til at gøre din undervisning mere aktiv. Vi har eksempler på øvelser, der kan inddrage kursisterne i løbet af et oplæg. Kursusudvikleren kommer også gerne med forslag til, hvordan undervisningen gøres spændende, aktiv og involverende. Så får kursisterne mest muligt med sig hjem, og det er det, det handler om.