Velkommen som kursuslederVelkommen som kursusleder på Ferskvandscentret!  Du er som kursusleder den centrale nøgleperson på hele kurset. Derfor er din indsats afgørende for den faglige og pædagogiske kvalitet af vores kurser. Vi sætter derfor stor pris på din indsats samtidig med, at vi har høje forventninger til dig. Vi glæder os til at samarbejde med dig.
 
Kort fortalt er din rolle som kursusleder at være et fagligt anker og i samarbejde med FVC’s kursusudviklere at sikre en høj pædagogisk kvalitet således at kursisternes udbytte bliver optimalt.

Din rolle før kursus

 
 • Bidrage til katalogtekst
 • Katalogteksten skal være så præcis som mulig, så forventningerne til kurset stemmer overens med indholdet.

 • Faglig sparring 
 • Hver kursusudvikler sidder med flere fagområdet og kan derfor ikke holde sig dybdegående opdateret på alle felter.

 • Koordinering af indlæg 
 • Programmet skal hænge sammen og overlap mellem indlæg skal undgås. 

 • Forventningsafstemning med underviserne
 • Kursusleder og underviser skal have afstemt deres forventninger til de enkelte oplægs indehold.

Din rolle under kurset

 
 • Præsentation af kursus og deltagere, herunder forventningsafstemning
 • Det er vigtigt, at kurset kommer godt fra start. En præsentationsrunde skaber en afslappet stemning og skaber rum for læring. Se afsnittet om forventningsafstemning og evaluering nedenunder.

 • Præsentation af undervisere og indlæg 
 • En kort præsentation fra KL er med til at binde kurset sammen. Positiv omtale af dygtige undervisere og spændende oplæg smitter af på stemningen.

 • Sørge for faglig rød tråd 
 • Det kan f.eks. være i form af en kort opsummering, ved at stille spørgsmål, trække tråde til noget, der allerede har været på programmet eller som kommer senere.

 • Holde diskussioner på sporet
 • Sørge for at diskussioner – uagtet hvor interessante de kan være – holder sig til emnet. Lukke diskussioner, der ikke fører nyt med sig.

 • Styre tiden, så programmet bliver nået
 • Meld ud, hvornår deltagerne skal være tilbage fra pause. Giv evt. "advarsler" til underviserne, når der er 10 hhv. 5 minutter tilbage.

 • Social rolle om aftenen
 • Være sikker på at alle føler sig inkluderet i aftensnakken.

 • Evaluere sammen med FVC KL
 • Evalueringen er vigtig for at kurset bliver endnu bedre næste gang. Som kursuslederen må du meget gerne spille ind med dine synspunkter – du har jo oplevet hele kurset, hvor kursusudvikleren sandsynligvis ikke været til stede hele tiden.

Din rolle efter kursus

 
 • Evaluere og komme med forslag til forbedringer til næste gang
 • Fortælle hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede. Kommentere på den skriftlige evaluering. Komme med faglig og pædagogisk feedback på de andre undervisere.

Sikring af udbytte gennem forberedelse, forventningsafstemning, refleksion og målsætninger

Vi har sat fokus på, at kursisterne får størst muligt udbytte af vores kurser. På de fleste kurser starter vi med at sende en mail til kursisterne før kurset, hvor vi beder dem forberede sig. Alle kurser starter med en præsentationsrunde og forventningsafstemning, som skaber gode rammer for læring.

Ved de fleste kursers afslutning er der tid af til at sætte mål for, hvordan det lærte skal integreres i kursisternes daglige arbejde. Sikringen af udbytte sker i tæt samarbejde med kursusudvikleren.