Spildevandsoperatørkurser

Du kan blive Spildevandsoperatør på Ferskvandscentret. Uddannelsen er en meget væsentlig brik i kvalificeringen af medarbejdere i spildevandsbranchen, ikke mindst i forsyningerne.

Hvis du følger mindst tre af de grundlæggende spildevands- og afløbskurser kan du få bevis på det. Aftale mellem 3F (SiD) og Kommunernes Landsforening. SiD (nu 3F) indgik i 1998 en overenskomst, hvori kravene til uddannelse af Spildevandsoperatører blev lagt fast.

Vi anbefaler, at du så vidt muligt og over flere år tager alle Spildevandsoperatøruddannelsens kurser. Tidligere holdt spildevandsoperatører sig til 2-3 kurser med en bestemt retning, for eksempel processer eller afløb. Udviklingen med sammenlægninger og færre medarbejdere har gjort, at flere og flere tager alle seks kurser udover grundkurset. Det giver de bredeste kompetencer – og et endnu større og stærkere netværk blandt kolleger i andre forsyninger.

Vi opdaterer selvfølgelig kurserne fra gang til gang, så den nyeste, relevante viden er med, og de mest egnede undervisere er på plads. I deres struktur er kurserne stadig de samme, som vi har udbudt i 20 år, og de samme som er beskrevet i overenskomsten mellem KL og 3F fra 1998.

8 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 22. - 26. jan 2018

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 12. - 14. mar 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 9. - 10. apr 2018

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 2. - 4. maj 2018

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 28. - 30. maj 2018

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 20. - 24. aug 2018

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 1. - 3. okt 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

8 kurser fundet.