CE-mærkning for din forsyning

Et bestillingskursus

Lær at gennemføre en CE-mærkning i praksis. Med fingrene nede i egne projekter kommer du ud over den usikkerhed, som reglerne fra 1995 er omgærdet med. Der findes ingen facitliste, som fortæller dig, hvad du skal gøre og undersøge, og der er heller ikke ingen standard for, hvordan slutproduktet skal være. Det kommer vi ud over ved at arbejde med praktiske eksempler fra jeres eget anlæg.
Kurset er opdelt i to faser: Første del, en hel dag, indtroducerer begrebet CE-mærkning hele vejen rundt og konkretiserer mærkningen på jeres egne anlæg. Anden del, en halv dag, samler op på jeres arbejde i den mellemliggende periode og gør jer i stand til at foretage jeres egne CE-mærkninger af kommende pumpestationer.
Målgruppe: De af forsyningens medarbejdere, der arbejder med planlægning, projektering og anlæg af pumpestationer og tekniske bassiner i afløbssystemer.
Se program
Dag nr.: 1
08:15 Velkomst og præsentation, rundstykke
08:30 Hvad er CE-mærkning
  Hvem er ansvarlig?
Hvad skal CE-mærkes?
Hvad skal en CE-mærkning indeholde?
  Karsten Egebjerg Pedersen
09:30 Øvelse 1: Hvad skal en CE-mærkning indeholde?
10:00 Udefrakommende krav
  Overensstemmelseserklæring
Komponenterklæring
D- og V-manual
Komponentdokumentation
CE-mærket
  Karsten Egebjerg Pedersen
10:30 Pause
10:45 Risikogranskning og risikovurdering
11:15 Øvelse 2: Risikoøvelse
12:00 Frokost
13:00 Besøg på en pumpestation
14:00 Introduktion til skema
14:15 Øvelse 3: Risikogranskning og opsamling
15:00 Øvelse 4: Risikoanalyse og opsamling
15:45 Opsamling på dagen + aftale til 2. dag
  Uddelegering af stationer der skal CE-mærkes
Dag nr.: 2
12:00 Præsentation af egne CE-mærkninger
  Dialog om proces og problemer
15:30 Afrunding/opsamling, Next step
16:00 Kurset er slut, CE-mærkningerne venter forude
Uddybende oplysninger
Baggrund
Kurset er opbygget ud fra devisen ”vi skal kunne bruge det”, så CE-mærkningsprocessen ikke blot er en svøbe, men er en aktivitet som kan inddrages fordelagtigt i hele processen, fra den indledende planlægning, over projektering til den endelige drift.

Vi tager udgangspunkt i en række krav til CE-mærkningsprocessen:
• Et operativ CE-mærkningsproces som opfylder kravene, samt giver medarbejderne et godt og trygt arbejdsmiljø
• En standardiseret CE-mærkningsproces, som kan anvendes ved mærkning efter Maskindirektivet, i alle fremtidige pumpestationer og bassiner som skal mærkes jf, Maskindirektivet
• Mulighed for at CE-mærke alle installationer etableret eller væsentligt ombygget efter 1995
• Ensartede krav til fremtidige mærkninger

Med dette in mente, har vi derfor opstillet følgende kursusmål:
• Kurset skal fokusere på det praktisk anvendelse – ikke på teoretiske antagelser
• Der skal fokuseres på medarbejdersikkerhed
• Medarbejdere, der har viden der er relevant eller som skal anvende CE-mærkningen, skal inddrages og tage ansvar
• Afklaring af hvorledes ansvarsforholdene er, og hvem der kan underskrive
• Definere hvilke krav vi kan stille til vore entreprenører og leverandører
• Forskellige kontraktformers betydning for CE-mærkningsprocesserne og ansvarsforholdene
Undervisere
Undervisere
• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S
17154
CE-mærkning for din forsyning
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Hjemme i din forsyning
Pris: 5500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder ophold i enkeltværelse på flerdageskurser, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, forplejning, kompendiemateriale m.v.
Tilmeld