Andre kurser for personale på renseanlæg

Værktøjskurser for renseanlægspersonale om emner, der ikke direkte vedrører spildevandsprocesserne

18 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.

 • 12. dec 2017

  Få styr og struktur på medarbejdernes kompetencer og få større trivsel og højere produktivitet - med kompetenceledelse

 • 28. feb - 1. mar 2018

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 12. - 14. mar 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 19. - 20. mar 2018

  Det er vigtigt at kende sit slam, og en af måderne er mikroskopering.

 • 9. apr 2018

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 9. - 10. apr 2018

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 10. apr 2018

  Kurset giver dig den nødvendige viden omkring reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 12. - 13. apr 2018

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette nye kursus noget for dig.

 • 17. apr 2018

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 2. - 4. maj 2018

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 7. maj 2018

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

 • 15. - 16. maj 2018

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

 • 22. - 23. maj 2018

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 28. - 29. maj 2018

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 12. - 14. jun 2018

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 1. - 3. okt 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

18 kurser fundet.