Afløb

Kurser for medarbejdere og ledere i spildevandsforsyningerne. Kurserne er målrettet afløbs- og administrationsafdelingerne i forsyningsvirksomhederne. Her finder du kurserne om planlægning, anlæg, vedligehold og tilsyn med afløbssystemerne, ikke mindst om håndtering af den megen regn. Det er også her, du finder de administrative kurser om tilladelser, Vandsektorlovens indflydelse i forsyningsbranchen og andre administrative forhold i spildevandsforsyningerne.

9 kurser fundet.
 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • 5. - 6. mar 2018

  Få basisviden om afløbssystemer, for medarbejdere uden afløbsteknisk uddannelse.

 • 4. apr 2018

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 9. - 10. apr 2018

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 17. apr 2018

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 23. - 24. apr 2018

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 7. maj 2018

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

 • 7. - 9. maj 2018

  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

 • 15. - 16. maj 2018

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

9 kurser fundet.