Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

41 kurser fundet.
 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær at forstå dine kunders arbejdsplads og bliv klogere på hvad et renseanlæg er for en størrelse. Hør om opbygning, processer, arbejdsmiljø og nye teknologier.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 12. dec 2017

  Få styr og struktur på medarbejdernes kompetencer og få større trivsel og højere produktivitet - med kompetenceledelse

 • 13. dec 2017

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære og der er en ny bekendtgørelse på vej - lær at forstå håndværket her.

 • 22. - 26. jan 2018

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 30. jan 2018

  Dette kursus vil give dig viden og værktøjer til at møde de udfordringer, som opstår ved forvaltning og drift af regnvandsbassiner og andre småvande som naturressource.

 • 27. feb 2018

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 28. feb - 1. mar 2018

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 5. - 6. mar 2018

  Få basisviden om afløbssystemer, for medarbejdere uden afløbsteknisk uddannelse.

 • 8. mar 2018

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 12. - 14. mar 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 13. mar 2018

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 15. mar 2018

  Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 15. mar 2018

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 19. - 20. mar 2018

  Det er vigtigt at kende sit slam, og en af måderne er mikroskopering.

 • 20. mar 2018

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 22. mar 2018

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 4. apr 2018

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 9. apr 2018

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 9. - 10. apr 2018

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 10. apr 2018

  Kurset giver dig den nødvendige viden omkring reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 12. - 13. apr 2018

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette nye kursus noget for dig.

 • 17. apr 2018

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 23. - 24. apr 2018

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 23. - 24. apr 2018

  Her får du den viden, du skal bruge for at håndtere spildevandet i det åbne land

 • 2. - 4. maj 2018

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 7. maj 2018

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

 • 7. - 9. maj 2018

  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

 • 15. - 16. maj 2018

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

 • 22. - 23. maj 2018

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 28. - 30. maj 2018

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 28. - 29. maj 2018

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 30. - 31. maj 2018

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse til renseanlæg

 • 4. jun 2018

  Få styr på lovgivning, eksempler på praksis og input til en standardprocedure for forsyningens overtagelse af private kloakanlæg.

 • 12. - 14. jun 2018

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 20. - 24. aug 2018

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 1. - 3. okt 2018

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

41 kurser fundet.