Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Lær hvordan du giver tilladelse til ny anvendelse af forurenede grunde, når der f.eks. bygges bolig på et tidligere autoværksted eller havneområder omdannes til boligområder.

På kurset gennemgås regler og love, så du bl.a. lærer at skelne mellem brugen af miljøbeskyttelsesloven §19 og jordforureningsloven §8. Vi kigger også på arbejdet med at skaffe de rette og tilstrækkelige data til sagsbehandlingen og hvilke vilkår, du kan og skal stille til en tilladelse.

Du prøver dine nye kundskaber af gennem gruppearbejde og har mulighed for at drøfte egne problemstillinger.
Målgruppe: Medarbejdere, der skal give tilladelser ved byggeri på forurenede grunde efter jordforureningslovens §8, dvs. miljømedarbejdere, der arbejder med forurenet jord og kommunale byggesagsbehandlere, der skal give byggetilladelsen. Medarbejdere i regionerne, rådgivere og entreprenører indenfor jordforurening og byggeri kan også have glæde af kurset.
Se program
4. september 2018
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Dion Nørgaard og Lone Hansgård Frederiksen
10:00 Lovgivning om udstedelse af byggetilladelser samt af myndighedsprocedurerne
  - Jordforureningsloven §8 samt miljøbeskyttelsesloven §19 og miljøbeskyttelsesloven kapitel 5
- Miljøbeskyttelsesloven §19 versus miljøbeskyttelsesloven kapitel 5: Anvendelse af reglerne og sondring mellem de to bestemmelser med hensyn til anlæg
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Lovgivning om udstedelse af byggetilladelser samt af myndighedsprocedurerne - fortsat
  Mads Kobberø
13:45 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling
  - Tilvejebringelse af datagrundlag for risikovurdering og plan for jordhåndtering
- Risikovurdering i forhold til grundvand og arealanvendelse
- Eksempler på godkendelser: Jordforureningsloven §8, miljøbeskyttelsesloven §19 og miljøbeskyttelsesloven kapitel 5
- Gruppeopgave: Vurdering af datagrundlag
  Lone Hansgård Frederiksen
15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:20 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling - fortsat
  Lone Hansgård Frederiksen
16:00 Eksempler på godkendelser
  JFL §8, MBL § 19 og kap. 5
  Lone Hansgård Frederiksen
16:45 Kort pause
17:00 Gruppeopgave - vurdering af datagrundlag
  Lone Hansgård Frederiksen
18:15 Middag
19:45 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling - fortsat
  Lone Hansgård Frederiksen
21:00 Kollegialt samvær og aftenservering
5. september 2018
08:30 Opsamling på dag 1
  Lone Hansgård Frederiksen
09:00 Afgifter for overskudsjord
  - Lovgivningen bag affaldsafgift på overskudsjord
- Hvem skal registreres og betale affaldsafgift?
- Hvornår bliver jord afgiftspligtig?
- Overskudsjord på egen grund og afgifter
  Lars Mortensen
09:45 Pause med kaffe og te
10:00 Udformning af tilladelsen
  - Sikring af indeklima og arealanvendelse ved byggeri på forurenede grunde
- Udfordringer for myndigheden i praksis:
- Hvordan sikres en god sammenhæng mellem det praktiske og det juridiske/administrative?
- Hvordan stiller man vilkår?
- Eksempler
- Gruppeopgave: Vilkårsstillelse
  Lone Hansgård Frederiksen
12:00 Frokost
13:00 Udformning af tilladelsen - fortsat
  Lone Hansgård Frederiksen
14:15 Diskussion af gruppeopgave
  Lone Hansgård Frederiksen
15:00 Evaluering og afslutning
  Dion Nørgaard og Lone Hansgård Frederiksen
15:15 Kaffe, te og kage
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Civilingeniør Lone Hansgård Frederiksen, Odense Kommune
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Civilingeniør Lone Hansgård Frederiksen, Odense Kommune
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
• Kontorleder Lars Mortensen, Dansk Miljørådgivning A/S
17749
Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord
4. september 2018 til
5. september 2018
Tilmeldingsfrist: 3. august 2018
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder ophold i enkeltværelse på flerdageskurser, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, forplejning, kompendiemateriale m.v.
Tilmeld