Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

16 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • (17750)

  Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær hvordan du bruger nudging til at forebygge skimmelsvamp.

 • 6. feb 2018
  (17738)

  Konstatering af radonniveau, udførelse af målinger i stor bygningsmasse, vurdering af måleresultater samt afværgeforanstaltninger.

 • 27. feb 2018

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 6. mar 2018

  Få overblik over de almindelige sagsbehandlingsregler samt kondemneringsreglerne i byfornyelsesloven og kendskab til relevante afgørelser og domme i tilknytning hertil.

 • 20. mar 2018

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 4. apr 2018

  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den daglige administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier

 • 4. apr 2018

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 4. - 5. apr 2018

  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.

 • 23. - 24. apr 2018

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 8. maj 2018

  Her får du et overblik over landzonereglerne og forhåbentlig også et overblik over de kommende ændringer af lovgivningen, som forventes sendt i høring i løbet af august/september 2016.

 • 24. maj 2018

  Målet med kurset er at give værktøjer til både landskabsforståelse og til at italesætte udfordringer og muligheder, der omfatter byggeri i det åbne land.

 • 3. - 4. okt 2018
  (17764)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 9. - 10. okt 2018

  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.

 • 14. - 15. nov 2018

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

16 kurser fundet.