Natur

Kurser for myndigheden for naturen på land inden for naturbeskyttelseslovens rammer, for rådgivere og for naturplejere og andre praktikere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

6 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, som er aktuelle ved de kystnære områder.

 • 27. feb 2018

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 15. mar 2018

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 4. apr 2018

  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier

 • 10. - 11. apr 2018

  Her lærer du om gravning i forbindelse med vandløbsrestaurering og på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.

 • 24. - 25. apr 2018

  Administration af Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter.

6 kurser fundet.