Landbrugsmiljø

Landbrugskurserne på Ferskvandscenteret efteruddanner kommunale medarbejdere og landbrugsrådgivere i håndtering af miljø i forbindelse med tilsyn samt ansøgning og udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilladelser i erhvervet. Tilsynskurset og miljøgodkendelseskurset giver god basisviden om lovgivningen, der styrer erhvervet og de miljøpåvirkninger og risici, der er forbundet med landbrugsproduktion. Kursusrækken omfatter grundkurser som ”Moderne landbrug” og mere specialiserede kurser som ”Byggeri i landskabet” og ”Biogas”. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler er en væsentlig del af kurserne og fås på kurset Forvaltningsret.

10 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. MRSA-hygiejnekursus - undgå at sprede smitten og lær at håndtere omgivelsernes frygt. Kom på kursus nu!

 • (17750)

  Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 15. mar 2018

  Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 5. apr 2018

  Få en forståelse for de regelsæt, der er styrende for drift af moderne landbrugsproduktion - husdyrhold og markbrug. Forståelsen giver dig et større overblik når du udfører kommunalt tilsyn landbrugsbedrifter.

 • 11. - 12. apr 2018

  Lær at gå landbrugstilsyn! Vi kommer hele vejen rundt om landbrugstilsynet.

 • 18. - 19. apr 2018

  Udarbejdelse af miljøgodkendelser af husdyrbrug efter 1. august 2017. Bliv dus med ny lovgivning, nye datasæt og nye vilkår.

 • 24. - 25. apr 2018

  Her får du som ny og uerfaren sagsbehandler mulighed for at høre om og vende Naturbeskyttelseslovens væsentligste paragrafer med erfarne og dygtige kommunale sagsbehandlere.

 • 8. maj 2018

  Få seneste nyt om revurderinger af husdyrgodkendelser og de problemstillinger, der rejser
  sig i forbindelse med ændringerne af husdyrbrugsloven og BAT-konklusionerne feb. 2017.

 • 24. maj 2018

  Målet med kurset er at give værktøjer til både landskabsforståelse og til at italesætte udfordringer og muligheder, der omfatter byggeri i det åbne land.

 • 3. - 4. okt 2018
  (17764)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

10 kurser fundet.