Industrimiljø

På Ferskvandscenteret kan du som erfaren eller mindre erfaren kommunal sagsbehandler eller rådgiver få en efteruddannelse i håndtering af industrimiljø. Kurserne indeholder redskaber for varetagelse tilsyn med miljøforhold, udarbejdelse af miljøgodkendelser, VVM eller revurdering af industrivirksomheder. Andre kurser er specifik målrettet forskellige emissioner eller udledninger såsom kurserne luftforurening, støj, udledningstilladelse til spildevand eller miljøfarlige stoffer. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler er oftest inddraget i undervisningen på de enkelte kurser eller fås ved at følge kurset i forvaltningsret.

13 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få relevant og brugbar viden om hvad CE-mærkning er for en størrelse. Lær at forstå de forskellige begreber og bliv bekendt med samspillet mellem direktiver. Prøv kræfter med en CE-mærkning gennem praktiske øvelser og få et godt overblik over baggrunden for CE-mærkning i almindelighed.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • (17750)

  Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 6. feb 2018

  Lær hvordan du skal revurdere en miljøgodkendelse på en industrivirksomhed.

 • 27. feb 2018

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 15. mar 2018

  Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 12. - 13. apr 2018

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette nye kursus noget for dig.

 • 3. - 4. maj 2018

  Viden og inspiration til at føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med industrivirksomheder, vilkår i miljøgodkendelsen samt tilsyn med evt. påbud og at forbud efterkommes.

 • 24. maj 2018

  Målet med kurset er at give værktøjer til både landskabsforståelse og til at italesætte udfordringer og muligheder, der omfatter byggeri i det åbne land.

 • 18. sep 2018

  Få et grundlæggende kendskab til hvordan du laver en støjmåling, kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.

 • 3. - 4. okt 2018
  (17764)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 30. - 31. okt 2018

  Her lærer du, hvordan du laver en miljøgodkendelse af en industrivirksomhed.

 • 14. - 15. nov 2018

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

13 kurser fundet.