Grundvand og vandforsyning

Ferskvandscenterets kurser indenfor vandforsyning er målrettet medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der beskæftiger sig med kvalitet af drikkevand, drift af vandværker eller beskyttelse af grundvandsressourcen. Kursusrækken strækker sig fra grundlæggende kemiske kurser og hydrogeologi-kurser, om geologi, vandkredsløb og forureningers bevægelse til kurser i tilsyn med vandværker og håndtering af takstblade, samt diverse kurser i undersøgelse og risikovurdering vha. programmerne JAGG og BRIBE. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler indenfor området fås ved at følge kurserne i jura og forvaltningsret

13 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Her kommer du hele vejen omkring arbejdet med grundvandsbeskyttelse. Du får indblik i den geologiske, juridiske baggrund, og erfaring med indsatsplanlægning i praksis fra dygtige og erfarne folk på området

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af grundvandsrisikoen ved kemikaliespild.

 • 13. dec 2017

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære og der er en ny bekendtgørelse på vej - lær at forstå håndværket her.

 • 14. dec 2017

  Bliv klædt på til at vurdere, hvilke problemer og trusler, der er for grundvandet i dit område

 • 27. feb 2018

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 28. feb - 1. mar 2018

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.

 • 13. mar 2018

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 14. - 15. mar 2018

  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser: Grundlæggende indblik i hydrogeologien og en gennemgang lov- og plangrundlaget.

 • 10. apr 2018

  Lær at læse vandforsyningernes takstblade. Hvad skal man kigge efter ved godkendelse af takstblade

 • 10. apr 2018

  Kurset giver dig den nødvendige viden omkring reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 24. - 25. apr 2018

  Her får du et godt overblik over gældende lovgivning og hvordan man gennemfører det praktiske tilsyn på vandværket.

 • 13. - 15. jun 2018

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

13 kurser fundet.