Vandforsyningsjura og vandforsyningsloven

På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet. Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet. Derudover kikker vi lidt nærmere på noget af den øvrige lovgivning som også regulerer området: miljøloven, naturbeskyttelsesloven, habitatbekendtgørelsen og vejloven.
Målgruppe: Medarbejdere i vandselskaberne, kommunerne og rådgivere der arbejder med vandforsyningsområdet.
Se program
28. februar 2018
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Pernille Aagaard Truelsen og Dion Nørgaard
10:00 Vandreformen og ny opgavefordeling mellem kommune og vandforsyninger
  - Ny organisation og nye beføjelse
- Nye økonomiske rammebetingelser
  Pernille Aagaard Truelsen
11:00 Vandselskabers forsyningspligt
  - afgrænsning af vandselskabernes forsyningspligt og påbud om forsyning
  Pernille Aagaard Truelsen
12:00 Frokost
13:00 Regulativer
  - vedtagelse, indhold og virkning
  Pernille Aagaard Truelsen
14:30 Bidrag og prisfastsættelse
  - Anlægs-, drifts- og passagebidrag
- Prisfastsættelse, takstgodkendelse, prislofter og takstblade
- Opkrævning af bidrag og vandafgift
  Pernille Aagaard Truelsen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Case / gruppediskussion
  Pernille Aagaard Truelsen
16:15 Ejerskab til anlæg og ledningsnet
  - Hvor ophører forsyningens anlæg/forsyningsgrænser mv.
- Etablering af rettigheder til placering af anlæg og ledninger – aftale eller ekspropriation
- Kort om gæsteprincippet
- Sikring af rettigheder - deklarationer og tinglysning
  Pernille Aagaard Truelsen
18:00 Middag
19:30 Guidet tur i AQUA
1. marts 2018
08:00 Opsamling på dag 1
  Peter Nymann
08:30 Ny vandsektorlovgivning
  Ny vandsektorlov er vedtaget. Hvad er konsekvenserne?
  Peter Nymann
09:15 Vandforsyningsplanlægning og beskyttelse af grundvand
  - Indsatsplanlægning
- BNBO
  Niels Cajus Pedersen
10:45 Tilladelser (Almene vandværker)
  - Retten til vand
- Bore- og indvindingstilladelse, herunder forhold angående VVM, miljøkonsekvensvurderinger, VP og handleplaner og Habitatdirektivet
  Niels Cajus Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Tilsyn med vandforsyninger
  - Tilsynsregler og forvaltningsretten
- Tilsyn og håndhævelse
- Påbud, forbud og politianmeldelse
- Selvhjælpshandlinger
  Peter Nymann
14:15 Case / gruppeopgave
  Niels Cajus Pedersen og Peter Nymann
15:15 Evaluering
  Kaffe og kage
  Peter Nymann og Dion Nørgaard
15:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Undervisere
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
17692
Vandforsyningsjura og vandforsyningsloven
28. februar 2018 til
1. marts 2018
Tilmeldingsfrist: 26. januar 2018
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder ophold i enkeltværelse på flerdageskurser, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, forplejning, kompendiemateriale m.v.
Tilmeld