Cirkulær økonomi for kommunale ledere

Cirkulær økonomi rykker ind i den kommunale virkelighed - det har du som kommunal chef et medarnsvar for.

Efter dette kursus har du
- Konkret viden om, hvordan du kan arbejde med cirkulær økonomi, uanset hvor i organisationen du er chef, så det tjener kommunen, din afdeling og dig selv
- Indblik i essensen af relevante lovgivninger, rapporter, analyser m.v.
- Blik for interessenter, faldgruber, udfordringer, tips og tricks til at komme godt i gang
- God teoretisk forståelse af cirkulær økonomi

Vi skaber med kurset et fortroligt rum for læring
og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Derfor
har vi sat deltagerbegrænsning på og afholder
kurset med mindst 8, højst 12 deltagere.
Målgruppe: Kurset i cirkulær økonomi henvender sig til dig, der er chef eller leder i en kommune, og som skal klædes på til drøftelser med byråd, faglige udvalg og direktionen om mulighederne for at arbejde med cirkulær økonomi i kommuner. Kurset er rettet mod alle forvaltninger.
Se program
20. september 2018
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst, introduktion og forventninger
  Forventninger til udbyttet og til hinanden
  Astrid Carl og Thomas Plesner
10:00 Rundt om Cirkulær Økonomi
  Hvad er cirkulær økonomi? Hvorfor er cirkulær økonomi kommet for at blive? Hvad er essensen af de analyser, rapporter og anbefalinger, der findes om cirkulær økonomi. Hvilken lovgivning er der på vej fra EU og nationalt om cirkulær økonomi? Hvilken betydning har det for kommuner? Hvilke er de kommunale praksiseksempler og hvad er udfordringerne og gevinsterne?
  Astrid Carl
11:15 Hvordan kan I selv arbejde med cirkulær økonomi? Del I: Fagområder
  Hvilke områder kan en kommune selv gå i gang med? 
Hvordan kan I bidrage til den cirkulære økonomi i samfundet?
Fælles drøftelse og kortlægning under ledelse af Astrid Carl
  Astrid Carl
12:00 Frokost
13:00 Hvordan kan I selv arbejde med cirkulær økonomi? Del II: Interessentanalyse
  Kortlægning af interne og eksterne interessenter i forhold til formiddagens kortlægning af områder. Hvad er interessenternes interesser, hvordan skal de involveres og hvilke udfordringer giver det jer? Hvordan tackler I det bedst? Er det ens for hver kommune, eller er der forskelle?
  Astrid Carl og Michael Damm
15:00 Den kommunale rolle i Danmarks CØ
  Aalborg Kommune har gjort mange erfaringer med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Lær af deres gode og dårlige erfaringer og hør, hvordan de har knækket nogle af de juridiske nødder.
  Michael Damm
16:00 Hvordan skaber vi værdi for kommunen, afdelingen og os selv med cirkulær økonomi?
  Oplæg og individuel refleksion efterfulgt af deling af indsigter.
  Astrid Carl
16:30 Opsamling og evaluering
16:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Biolog, indehaver Astrid Carl, Green Moves
• Kursuschef Thomas Plesner, Ferskvandscentret
Undervisere
• Biolog, indehaver Astrid Carl, Green Moves
• Bæredygtigheds- og Udviklingschef Michael Damm, Aalborg Kommune
17861
Cirkulær økonomi for kommunale ledere
20. september 2018
Tilmeldingsfrist: 17. august 2018
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 4250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder ophold i enkeltværelse på flerdageskurser, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, forplejning, kompendiemateriale m.v.
Tilmeld