Affald og genbrug

Kurserne om affald og genbrug er for kommunale affaldsmedarbejdere, for personale og ledere på genbrugsstationer, genbrugspladser, modtagestationer og deponier og for rådgivere og konsulenter på affaldsområdet.
Kursusgruppen er tænkt sådan, at der er et grundlæggende Grundkursus for nye medarbejdere, og at man derefter bygger viden på det grundlæggende: Dels inden for de gode historier om, hvad der bliver af affaldet - Hvor bliver fraktionerne af? og De svære og dyre fraktioner - og dels indenfor personlig service, både for medarbejderen (Kundeservice og vejledning på genbrugsstationer) og for ledelsen (Servicestrategi for genbrugsstationer). Endelig er der de to årlige træf for medarbejdere ( i starten af oktober) og for driftsledere og formænd m.fl. (i starten af marts).
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

9 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Hvordan sikrer du som pladsmand M/K, at kunderne på pladsen sorterer bedst muligt? Lær at gå positivt til kunden og bliv vejleder frem for irettesætter. Det skaber respekt om jobbet, bedre sortering og gladere kunder.

 • 12. dec 2017

  Få styr og struktur på medarbejdernes kompetencer og få større trivsel og højere produktivitet - med kompetenceledelse

 • 2. feb 2018

  Du gør alt for at borgerne skal forstå det, og så kan de alligevel ikke finde ud af at sortere rigtigt. Lær at nudge dem, så de gør det rigtigt uden at tænke over det.

 • 5. feb 2018

  Lær mere om, hvilke affaldsfraktioner, der bliver brugt til hvad. Hvem aftager, hvad bliver det til, hvor meget bliver til nye ressourcer etc. Giver bedre forståelse for fraktioner og større viden at formidle og forklare til brugerne.

 • 27. feb 2018

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 1. - 2. mar 2018

  Mød dine driftlederkolleger, mens I arbejder med optimering driften af jeres genbrugsstationer

 • 15. - 16. mar 2018

  Hvordan sikrer du som pladsmand M/K, at kunderne på pladsen sorterer bedst muligt? Lær at gå positivt til kunden og bliv vejleder frem for irettesætter. Det skaber respekt om jobbet, bedre sortering og gladere kunder.

 • 21. - 22. mar 2018

  Få input til en servicestrategi, der giver dig som leder en ramme for at få servicemindede medarbejdere.

 • 9. - 10. okt 2018

  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.

9 kurser fundet.