Optimeret Afløbsoperatør på Ferskvandscentret

Bliv Afløbsoperatør på Ferskvandscentret. Afløbsoperatøruddannelsen ved Ferskvandscentret er nært beslægtet med Spildevandsoperatøruddannelsen.

Ferskvandscentret har i mange år udbudt en række praktisk orienterede afløbskurser. Siden 2014 har vi samlet nogle af kurserne i vores Afløbsoperatøruddannelse og sikret, at du får endnu bedre sammenhæng mellem kurserne!

Sammenhæng mellem de tre kurser - og med Spildevandsoperatøruddannelsen

Uddannelsens tre kurser er markeret herunder med blå ramme. De gennemgående undervisere har koordineret indholdet af modulerne, så viden kommer i den rigtige rækkefølge.

Arbejdsmiljø og sikkerhed er gennemgående. Tager du hele uddannelsen, giver vi dig nogle enkle opgaver med hjem mellem kurserne, så du får mest muligt ud af vores undervisning. Opgaverne får dig til at arbejde med det, du har lært, så det sidder ordentligt fast.

Figuren viser ogs, at der er tæt sammenhæng med Spildevandsoperatøruddannelsen, som du kan læse om her.

De tre kurser er (klik her for at se de aktuelt udbudte kurser):

  1. Arbejdsmiljø i spildevandssektoren (Efterår 2017)
    Et todageskursus, der handler om det væsentlige arbejdsmiljø i arbejdet med spildevand
  2. Praktisk drift af afløbssystemer (3.-4. april 2017)
    Et todageskursus, der tager fat på den praktiske drift af ledninger, bassiner m.m.
  3. Drift af pumpestationer (2.-4. maj 2017)
    Det afsluttende tredageskursus giver dig grundlæggende viden om drift af pumpestationer.

Der er meget mere end grundforløbet

Du behøver ikke at ”nøjes med” Afløbsoperatøruddannelsen. Vi tilbyder en lang række andre, videregående kurser at følge op med. Klik her for at se alle kurser inden for spildevand og afløb - eller klik her for at se kataloget med kursusoversigter (Åbner nyt vindue).