Ferskvandscentrets Vandløbsteknikeruddannelse

Ferskvandscentret har nu overdraget Åmandsuddannelsen til Skovskolen. Samtidig fortsætter vi succes'en med en videregående efteruddannelse ovenpå Åmandsuddannelsen: Vandløbsteknikeruddannelsen.

Formålet med Ferskvandscentrets Vandløbsteknikeruddannelse er at sikre at en god vandløbstilstand og vandløbsvedligeholdelse. Vandløbsteknikeren er tænkt som den kommunale vandløbsmedarbejders højre hånd ude i marken. Mange har taget flere kurser, og enkelte har taget den fulde efteruddannelse og kan nu kalde sig Vandløbsteknikere.

Vandløbsteknikeren vil bl.a. kunne:

  • føre tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen og mindre restaureringsprojekter
  • have den første kontakt med lodsejeren i forbindelse med klager over vandløbets vedligeholdelsestilstand
  • foretage forureningsopsporing og elfiske
  • foretage vandføringsmålinger og vandløbsopmåling m.m.
  • og meget mere...

Åmanden kan kalde sig Vandløbstekniker, når han udover åmandsuddannelsen har samlet 12 point ved at tage en række af vores kurser og/eller DTU-Aquas elfiskekursus.

Klik her for at se de aktuelle vandløbsteknikerkurser.

Se de tilbageværende åmandskurser på Ferskvandscentret her.

Læs mere i vores folder om Vandløbsteknikeren ved at klikke her.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde