Vandløbsteknikerkurser

En overbygning på Åmandsuddannelsen. En Åmand kan blive Vandløbstekniker ved at tage et udvalg af Vandløbsteknikerkurserne på samlet mindst 12 dages undervisning. Klik ind på https://www.fvc-kursus.dk/da-DK/Vandl%C3%B8bsteknikeren.aspx og læs mere om uddannelsen.

6 kurser fundet.
 • 20. mar - 24. apr 2019

  På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået og der lægges vægt på praktisk anvendelighed.

 • 26. - 27. mar 2019

  Vi lærer dig at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller ved simple projekteringsopgaver.

 • 28. mar 2019

  Bliv i stand til at udføre simple vandføringsmålinger bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.

 • 7. - 8. maj 2019

  Biologisk feltbedømmelse af vandløbene er ikke så tidskrævende og kræver ikke samme faglige indsigt som en DVFI, men giver alligevel et meget præcist billede af vandløbets miljøtilstand. Erfaringen viser, at der som oftest er overensstemmelse med en DVFI-bestemmelse.
  Metoden er også velegnet til at afdække eventuelle forureninger i vandløbet, og afklare hvornår vi skal bruge ressourcer på en fuld DVFI.

 • 3. - 4. jun 2019

  På dette kursus lærer du om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn.

 • 27. jun 2019

  På dette kursus for du et solidt plantekendskab og viden om hvor planternes vækstpunkter sidder, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb.

6 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde