Procesteknik 2

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
Målgruppe: Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på renseanlæg, der er beskæftiget med processer på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse for processerne, vil også med udbytte kunne deltage i kurset. Kurset er også relevant for medarbejdere, der er beskæftiget på industrianlæg. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til Procesteknik 1.
Uddybende oplysninger
Om kurset
På Procesteknik 2 bygger vi videre på Procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med kendt stof. Nye emner er blandt andet driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder. Du lærer også om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling. Vi guider dig gennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen, specielt denitrifikation og biologisk fosforfjernelse.

Endvidere introducerer vi massebalancer på renseanlæg. Den teoretiske undervisning suppleres med gruppearbejde, hvor du regner på processerne, samt besøg på renseanlæg.

Vi behandler følgende emner:
• Biologisk og kemisk baggrundsviden
• Kvælstoffjernelse
• Fosforfjernelse
• Anlægstyper
• Driftsoptimering
• Efterpolering/hygiejnisering
• Videregående slambehandling
• Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i slam
• Massebalancer
• SRO-anlæg
• Driftsdokumentation

Kurset veksler mellem teori, ekskursion, gruppearbejde og erfaringsudveksling.
Undervisere
Undervisere
• Procesingeniør Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S
• Projektingeniør Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S
• Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S
17797
Procesteknik 2
4. november 2019 til
6. november 2019
Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 10900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde