Praktisk drift af afløbssystemer

SPILDEVANDS- OG AFLØBSOPERATØRKURSUS

Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.

Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
Målgruppe: Forsyningsselskabernes nye driftstekniske medarbejdere, der står for den daglige drift og vedligeholdelse af afløbssystemet, såvel ledningsnettet som overløbsbygværker, bassiner, pumpestationer m.m. Kurset er også relevant for rådgivere og entreprenører som udfører nogle af disse opgaver.
Se program
8. april 2019
09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
10:00 Afløbssystemer og sundhed
  - Teknisk hygiejne og drift
  Jan Gilling Timmermann
10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
  - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
- Hvordan planlægger vi driften og hvem har ansvaret? Forsyninge/husejere/vejafd/andre?
- Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
  Line Tovgaard
12:00 Frokost
13:00 Drift, kunder og service
  - Samarbejde mellem drift og administration
- Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
  Line Tovgaard
14:15 Opbygning af pumpestationer
  Keld Leerskov Hansen
15:00 Kagebord i Dråben
15:30 Opbygning af pumpestationer (fortsat)
  Keld Leerskov Hansen
17:00 Drift og vedligehold af afløbssystemer
  - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
- Rotter
  Jan Gilling Timmermann
18:00 Middag
19:30 ”Monsterregnen” er over os
  Kristian Vestergaard
20:30 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
9. april 2019
08:30 Opfølgning på dag 1
  Jan Gilling Timmermann
08:45 Separering, bassiner og TV-inspektioner
  - Separering og fejltilslutninger
- Bassiner og drift
- TV-inspektion af ledninger og acceptkriterier
  Jan Gilling Timmermann
10:30 Akut beredskab
  - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
- Skadebegrænsende foranstaltninger
- Beredskabsplan
  Jens Drivsholm
12:00 Frokost
13:00 Sikkerhed
  - Sikkerhed på arbejdspladsen
- APV og vejen som arbejdsplads
  Asger Holbæk Jensen
14:00 Gruppearbejde og opsamling på kurset
  Jan Gilling Timmermann
15:00 Evaluering af kurset
  - Kaffe og kage
  Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S
• Kemiingeniør Asger Holbæk Jensen, CRECEA A/S
• Chefrådgiver Keld Leerskov Hansen, Sweco Danmark A/S
• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers
• Miljøkemiker Line Tovgaard, Fredericia Spildevand og Energi A/S
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
17795
Praktisk drift af afløbssystemer
8. april 2019 til
9. april 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde