Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg. Målgruppe: Alle medarbejdere på spildevandsanlæg, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har modtaget spildevandsteknisk undervisning. Det er en fordel, hvis du har minimum 2 måneders joberfaring fra et renseanlæg - eller evt. har gennemgået grundkursus (3 uger) på AMU.
Se program
21. januar 2019
09:30 Ankomst og kaffe
  Lone Carlsson og Steen Nygaard Petersen
10:00 Velkomst og præsentation
10:30 Spildevand, hvad er det?
  - hygiejne
  Steen Nygaard Petersen
12:30 Frokost
13:30 Ekskursion Brædstrup Renseanlæg
  Steen Nygaard Petersen og Charlotte Wildenhoff Madsen
16:00 Opsamling på besøget på Brædstrup Renseanlæg
  Steen Nygaard Petersen
18:00 Middag
19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  Steen Nygaard Petersen
20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
22. januar 2019
08:30 Repetition fra i går
  Steen Nygaard Petersen
09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
  Morten Boel Overgaard Andersen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
  Steen Nygaard Petersen og Bente Pape Kofod
15:30 Kaffe i Dråben
16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  Steen Nygaard Petersen
17:00 Opsamling, spørgsmål og diskussion
17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
  Steen Nygaard Petersen og Lone Carlsson
18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
08:30 Ankomst og kaffe
08:50 Velkomst og præsentation
  Lone Carlsson, Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
09:15 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
  Claus Kobberø
10:00 Spildevandets sammensætning
  Claus Kobberø
10:45 Nøgle- og driftsparametre
  Claus Kobberø
11:45 Frokost
12:45 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
13:45 Myndigheds- og Egenkontrol af renseanlæg
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
14:30 Kaffepause og besøg i AQUA
16:00 Drift af renseanlæg
  Røskva Lill Høimark
17:15 Slamhåndtering
  Røskva Lill Høimark
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
  Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
23. januar 2019
08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
  Claus Kobberø
08:15 Introduktion til fjernelse af organisk stof og fosfor
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
09:15 Introduktion til fjernelse af kvælstof
  Claus Kobberø
10:00 Opgaver
  Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
11:00 Måleudstyr, on-line måling og SRO
  Røskva Lill Høimark
12:00 Frokost
13:00 Anlægsbesøg på herningvand A/S
  Michael Madsen
17:00 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
  Opgaver
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
24. januar 2019
08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
  Claus Kobberø
08:15 Mikroskopering
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
08:45 Hygiejne og sikkerhed i praksis
  Annemarie Gotfredsen
09:45 Opgaver
  Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
13:30 Hvad byder fremtiden på?
  Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
  Claus Kobberø og Lone Carlsson
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S
• Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS
Undervisere
• Procesingeniør Morten Boel Overgaard Andersen, COWI A/S
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S
• Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S
• Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S
• Laborant Charlotte Wildenhoff Madsen, Samn Forsyning ApS
• Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand
• Miljøtekniker Bente Pape Kofod, Silkeborg Forsyning A/S
• Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS
• Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S
17788
Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb
21. januar 2019 til
25. januar 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 16950,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde