Drift af pumpestationer

SPILDEVANDS- og AFLØBSOPERATØRKURSUS

Arbejder du med drift og vedligehold af pumpestationer og gerne vil vide endnu mere, så er her et kursus for dig.

Kurset er grundlæggende, og vi starter fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation.

Teorien — fx pumpeydelser og hygiejne — krydres med ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenen er der tid til at snakke sammen om hverdagens erfaringer fra jeres egne pumpestationer.

Kurset kan følges op af ”Drift af pumpestationer 2”

Målgruppe: Medarbejdere, der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer. Kurset er også relevant for driftsledere, der ønsker et større kendskab til pumpestationer.
Se program
6. maj 2019
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
09:30 Opbygning af en pumpestation
  - pumpetyper
  Aksel Kirkeby
10:15 Pause
10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 Indretning og styring af en pumpestation
  Aksel Kirkeby
13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
  Aksel Kirkeby
15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
  Beregning og måling af pumpeydelser
  Aksel Kirkeby
18:00 Middag
19:30 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand
7. maj 2019
08:00 Kloakbekendtgørelsen i praksis
  Tommy Kjær
09:30 Ekskursion til Jydsk Pumpeservice
  Medbring arbejdstøj til ekskursionen
  Kurt Svenningsen
10:30 Pumpens bestanddele.
  Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
  Kurt Svenningsen
11:30 Pumpetyper
12:00 Frokost
13:00 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
  Opdeling i hold
14:30 Kaffepause
14:45 Praktiske øvelser fortsat
16:30 Opsamling og spørgsmål
17:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
18:30 Middag
19:30 Sikkerhed og hygiejne
  Jens Brandt
21:00 Aftenservering
8. maj 2019
09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
  Jes Knudsen
11:30 Frokost
12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
  Aksel Kirkeby
13:30 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
  Aksel Kirkeby
14:30 Kaffe og kursusevaluering
  Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
15:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby, Vand og Affald A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby, Vand og Affald A/S
• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet
• Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg
• Direktør Kurt Svenningsen, Jydsk Pumpe Service
• Spildevandschef Ivan Vølund, VCS Service ApS
17872
Drift af pumpestationer
6. maj 2019 til
8. maj 2019
Tilmeldingsfrist: 5. april 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 10900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde