Analyse af spildevand

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg. Lær hvordan du udfører både simple og lidt vanskeligere analyser.

Få indblik i hvordan du kvalitetssikrer og vurderer dine resultater og hvordan du håndterer interfererende stoffer. Bliv introduceret til NemPULS og PULS generelt.

Hør om forskellige typer online udstyr og den praktiske brug af online målere samt vedligeholdelse af dit on-line udstyr.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og laboratoriearbejde. Ved tilmelding bedes du oplyse hvilken type udstyr du arbejder med til daglig.

Kurset indgår i uddannelsen til Spildevandsoperatør.

Målgruppe: Personer, der foretager analyser på spildevand såvel på offentlige som på private spildevands-/ industrianlæg. Deltagerne forventes at have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til kurset "Grundkursus i spildevandsrensning". https://www.fvc.dk/kursus/analyse
Se program
1. april 2019
09:30 Ankomst og kaffe
10:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Anna-Marie Bøgh og Lone Carlsson
10:30 Analyse af spildevand - hvorfor og hvordan?
12:00 Frokost
13:00 Laboratoriearbejde og teori
  Forenklede analysemetoder -sammenligning og vurdering
Interfererende stoffer i spildevand, teori og praktiske øvelser
  Tina Mousten Langgaard
18:30 Middag
20:00 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
2. april 2019
08:00 Tilrettelæggelse af analyseprogram
  Niels Peter Gudmundsen
09:00 Pause
09:15 Kvalitetssikring og resultatvurdering
10:15 Praktisk anvendelse af analyser
  Niels Peter Gudmundsen
12:00 Frokost
13:00 Utraditionelle test og analyser
  Lise Havsteen
14:00 Introduktion til NemPULS og PULS generelt
  Christian Lykke
15:00 Kaffe og besøg i ferskvandsakvariet AQUA
16:00 Praktisk brug af NemPULS
  Marianne Andersen
16:45 Pause
17:00 Mikroskopering
  Anna-Marie Bøgh
18:30 Middag
20:00 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
3. april 2019
08:00 Hygiejne og sikkerhed
  Anna-Marie Bøgh
09:00 On-line målere gennem tiden
  - forskellige typer og vedligeholdelse
  René Hansen
10:00 Praktisk brug af on-line udstyr
11:00 Case om placering
  René Hansen
12:00 Frokost
13:00 Databehandling
  René Hansen
15:00 Kaffe, opsamling og kursusevaluering
  Anna-Marie Bøgh og Lone Carlsson
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
Undervisere
• Laboratoritekniker Marianne Andersen, Hjørring Vandselskab
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Spildevandsoperatør Niels Peter Gudmundsen, Favrskov Forsyning A/S
• Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S
• Teamleder Lise Havsteen, Vandcenter Syd
• Konsulent, Globeteam Christian Lykke
• Laborant Tina Mousten Langgaard, Herningvand A/S
17741
Analyse af spildevand
1. april 2019 til
3. april 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 10900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde