Spildevandsoperatørkurser

Du kan blive Spildevandsoperatør på Ferskvandscentret. Hvis du følger mindst tre af de grundlæggende spildevands- og afløbskurser kan du få bevis på det. Aftale mellem 3F (SiD) og Kommunernes Landsforening. SiD (nu 3F) indgik i 1998 en overenskomst, hvori kravene til uddannelse af Spildevandsoperatører blev lagt fast. Ferskvandscentrets Grundkursus i spildevandsrensning eller tilsvarende erfaring med spildevandsrensning bliver nævnt i overenskomsten som en grundlæggende forudsætning. Derudover nævner overenskomsten seks kurser, der kan bruges: Procesteknik 1, Procesteknik 2, Drift af pumpestationer 1, Praktisk drift af afløbssystemer, Prøvetagning af spildevand og Analyse af spildevand9 kurser fundet.
 • 21. - 25. jan 2019

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 11. - 13. mar 2019

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 1. - 3. apr 2019

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 8. - 9. apr 2019

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 6. - 8. maj 2019

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 19. - 21. jun 2019

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 19. - 23. aug 2019

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 30. sep - 2. okt 2019

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 4. - 6. nov 2019

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

9 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde