Andre kurser for personale på renseanlæg

Værktøjskurser for renseanlægspersonale om emner, der ikke direkte vedrører spildevandsprocesserne

19 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.

 • 17. jan 2019

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

 • 5. mar 2019

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 11. - 13. mar 2019

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 25. - 27. mar 2019

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 2. apr 2019

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 8. - 9. apr 2019

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 25. - 26. apr 2019

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette nye kursus noget for dig.

 • 29. apr 2019

  Kurset giver dig den nødvendige viden omkring reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 6. - 8. maj 2019

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 13. - 15. maj 2019

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 14. - 15. maj 2019

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

 • 27. - 28. maj 2019

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 18. - 19. jun 2019

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 20. jun 2019

  Forbehandlingen på et renseanlæg er et meget vigtig rensetrin, hvor du virkelig skal tænke over at udnytte dine ressourcer optimalt.

 • 30. sep - 2. okt 2019

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 1. okt 2019

  Pumper vibrerer, og vibrationer kan give revner i afløbssystemet. Få grundlæggende forståelse for vibrationernes betydning i afløbssystemer. og hvad man kan gøre for at modvirke dem.

 • 8. - 9. okt 2019

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

19 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde