Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

53 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.

 • Uddannelsen er endnu ikke datosat. Vis din interesse for uddannelsen ved at tilmelde dig uforpligtende. Opnå forståelse for, at samarbejde og konflikt ikke er to adskilte størrelser, men faser i en proces, som altid omfatter noget af begge dele - og få certifikat på, at du kan mægle i konflikter.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 25. - 26. feb 2019

  Få redskaber til udarbejdelse af udbudsmateriale for forsynings byggemodningsprojekter i forbindelse med afledning af vand. Der anvendes regneark til dimensionering med henblik på dokumentation i forbindelse med udbud.

 • 5. mar 2019

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 7. mar 2019

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 11. - 13. mar 2019

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 14. mar 2019

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 15. mar 2019

  Lær, hvordan hjernen lærer bedst! Vi hører om APL modellen, så undervisningen på Ferskvandscentret bliver endnu bedre.

 • 18. mar 2019

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 19. mar 2019

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 20. mar 2019

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 21. mar 2019

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 25. - 27. mar 2019

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 1. - 2. apr 2019

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i Forsyningen?

 • 1. - 3. apr 2019

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 2. apr 2019

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 4. apr 2019

  Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne skal forebygges, findes og udbedres.

 • 8. - 9. apr 2019

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 10. - 11. apr 2019

  Her får du den viden, du skal bruge for at håndtere spildevandet i det åbne land

 • 25. apr 2019

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 25. - 26. apr 2019

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette nye kursus noget for dig.

 • 29. - 30. apr 2019

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 29. apr 2019

  Kurset giver dig den nødvendige viden omkring reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 6. - 8. maj 2019

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 7. - 9. maj 2019

  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

 • 9. maj 2019

  Driftsoptimering på baggrund af tilstand, funktion, opland og fremtidsplaner - vurderinger, værktøjer, virkemidler

 • 13. - 15. maj 2019

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 14. - 15. maj 2019

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

 • 15. maj 2019

  Få styr på regler og praksis for håndtering af arealer, servitutter og erstatningsforhold i forbindelse med areal og rettighedserhvervelse.

 • 27. - 28. maj 2019

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 3. - 4. jun 2019

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse til renseanlæg

 • 18. - 19. jun 2019

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 19. - 21. jun 2019

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 20. jun 2019

  Forbehandlingen på et renseanlæg er et meget vigtig rensetrin, hvor du virkelig skal tænke over at udnytte dine ressourcer optimalt.

 • 19. - 23. aug 2019

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 3. - 4. sep 2019

  Her kommer du hele vejen rundt om de nye transportsystemer, så du gør det hele rigtigt første gang.

 • 17. sep 2019

  Her bliver du klædt på til administrere lokal håndtering af regnvand fra bygninger og veje.

 • 24. - 25. sep 2019

  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

 • 30. sep - 2. okt 2019

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 1. okt 2019

  Pumper vibrerer, og vibrationer kan give revner i afløbssystemet. Få grundlæggende forståelse for vibrationernes betydning i afløbssystemer. og hvad man kan gøre for at modvirke dem.

 • 8. - 9. okt 2019

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

 • 22. - 23. okt 2019

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet. Dygtige jurister og praktikere giver en skarp juridisk vinkel med flere kendte domme og den praktiske vinkel i forhold til sagsbehandlingen og den daglige administration.

 • 29. - 30. okt 2019

  Få basisviden om afløbssystemer. For medarbejdere uden afløbsteknisk uddannelse.

 • 4. - 6. nov 2019

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 7. nov 2019

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 11. - 13. nov 2019

  En ny overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.

 • 21. nov 2019

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 9. - 10. dec 2019

  Kurset omhandler de specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for.

 • 20. - 24. jan 2020

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 23. apr 2020

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

53 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde