Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

24 kurser fundet.
 • Uddannelsen er endnu ikke datosat. Vis din interesse for uddannelsen ved at tilmelde dig uforpligtende. Opnå forståelse for, at samarbejde og konflikt ikke er to adskilte størrelser, men faser i en proces, som altid omfatter noget af begge dele - og få certifikat på, at du kan mægle i konflikter.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 15. mar 2019

  Lær, hvordan hjernen lærer bedst! Vi hører om APL modellen, så undervisningen på Ferskvandscentret bliver endnu bedre.

 • 18. mar 2019

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 19. mar 2019

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 27. mar 2019

  Få overblik over de almindelige sagsbehandlingsregler samt kondemneringsreglerne i byfornyelsesloven og kendskab til relevante afgørelser og domme i tilknytning hertil.

 • 4. apr 2019

  Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne skal forebygges, findes og udbedres.

 • 4. apr 2019

  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier

 • 29. - 30. apr 2019

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 30. apr 2019

  Lær hvordan du forebygger skimmelsvamp og håndterer skimmelsvampeangreb

 • 2. maj 2019

  Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.

 • 27. - 28. aug 2019

  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.

 • 10. - 11. sep 2019

  Få styr på hele VVM-processen fra og med VVM-screeningen til VVM-tilladelsen, inklusive miljøvurdering af planer

 • 17. sep 2019

  Her bliver du klædt på til administrere lokal håndtering af regnvand fra bygninger og veje.

 • 24. - 25. sep 2019
  (17923)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 3. - 4. okt 2019

  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.

 • 22. - 23. okt 2019

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet. Dygtige jurister og praktikere giver en skarp juridisk vinkel med flere kendte domme og den praktiske vinkel i forhold til sagsbehandlingen og den daglige administration.

 • 31. okt 2019

  Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

 • 5. - 6. nov 2019

  Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, hvor du lærer at beskrive og vurdere landskaber ved hjælp af metodens principper og begreber.

 • 7. nov 2019

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 14. nov 2019

  Lær at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.

 • 19. - 20. nov 2019

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 26. - 27. nov 2019

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 4. - 5. dec 2019

  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen

24 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde