Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Lær at arbejde med den kommunale administration af bygge- og beskyttelseslinjerne i naturbeskyttelsesloven. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

Du får det juridiske grundlag og en række eksempler på afgørelser, både de typiske og de mere specielle.

Vi arbejder med afgrænsningen mod anden lovgivning, herunder planloven og dens landzoneadministration, og vi gennemgår deltagernes egne sager, så vi kommer helt tæt på praktikken.

Øvrige myndigheders administration af beskyttelseslinjer, fx fredninger og strandbeskyttelseslinjen, inddrages ikke.

Undervisningen veksler mellem indlæg fra undervisere og gruppearbejde med og plenumdiskussioner af cases baseret på deltagernes egne sager, samt andre tidligere sager og afgørelser.
Målgruppe: Ny eller mindre erfarne medarbejdere der arbejder med naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier.
Se program
4. april 2019
09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
09:15 Velkomst og introduktion
  Annette Vesterager og Helene Dalgaard Clausen
09:45 Introduktion til NBL's bygge- og beskyttelseslinjer
  - §§16-19
  Mai-Britt Bruun
10:30 Sagsgange og håndhævelse
  - Fra ansøgning til tilladelse
- Tilsyn i sagsbehandlingen
- Håndtering af ulovligheder
- Retssikkerhed
  Helene Dalgaard Clausen
12:00 Frokost
13:00 Den gode afgørelse
  - Skabeloner og standardtekster
- Lovkrav til afgørelser
- Vendinger og vurderinger
- Typiske klagepunkter
  Helene Dalgaard Clausen og Mai-Britt Bruun
14:30 Kaffepause
15:00 Gruppearbejder og cases
  - Gennemgang af kursisternes egne sager
- Gruppearbejde om afgørelser
  Helene Dalgaard Clausen og Mai-Britt Bruun
16:45 Afslutning og evaluering
  Helene Dalgaard Clausen og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Biolog Helene Dalgaard Clausen, Orbicon A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Biolog Helene Dalgaard Clausen, Orbicon A/S
17927
Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer
4. april 2019
Tilmeldingsfrist: 1. marts 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde