Driftslederen

Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelsen og de forskellige biologiske og kemiske processer i Forsyningen? Så er dette kursus måske noget for dig - her får du både en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området "Spildevand" og naturligvis udveksling af erfaringer med dine driftsleder kolleger. Kurset er på 2 dage og veksler mellem de forskellige juridiske aspekter og den til tider vanskelige proceskontrol. Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk. Målgruppe: Målgruppen er primært for dem der har taget Driftslederuddannelsen. Andre er dog også velkommen.
Se program
1. april 2019
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager, Pia Lisbeth Nielsen og Mette Dam Jensen
10:00 Hvad er driftsledere optaget af lige nu?
  - Erfaringsudveksling som grundlag for kursets fokus
- Drøftelser af emner der er aktuelle lige nu: Digitalisering, energi, fosfor, CO2, TOTEX, robotter, effektivvisering
  Pia Lisbeth Nielsen og Mette Dam Jensen
10:45 Pause
11:00 Spildevandsplaner - nyheder og brushup
  - Nye regler om spildevandsplanlægning og betydning af de nye regler for samspillet med kommunen
- Spildevandsplaners betydning for dig som driftsleder
  Pia Lisbeth Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Rensning af spildevand - kvælstof og forsfor
  - Brushup
- Nye teknologier
- Centrale og decentrale anlæg
  Mette Dam Jensen
15:30 Kagebord i Dråben
16:00 Gæsteprincippet - har din forsyning ledninger liggende i arealer ejet af andre?
  - Sammenfatning af den nyeste praksis i relation til ledninger på privat grund
- Erfaringer fra tvister om ledninger
- Allerede etablerede ledninger - kan de sikres efetr de er blevet etableret m.v.?
- Nye ledninger på privat grund
- Hvilken status har ledninger, der bliver omlagt? Og hvordan sikrer man sig?
  Pia Lisbeth Nielsen
17:30 Miljøfremmede stoffer - skal vi rense mere?
  - Hvor og hvordan skal vi rense?
  Vibeke R. Borregaard
19:00 Middag
20:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
2. april 2019
08:30 Energioptimering af renseanlæg - hvorfor og hvordan?
  - Skal renseanlæg være energiproducerende eller CO2 neutrale? Hvad og hvor er forskellen?
- Hvordan sikres stabil og effektiv drift hver dag, mens der arbejdes med eksempelvis verdensmål?
  Mette Dam Jensen
09:30 Pause
09:45 Udbudsreglerne
  - Grundlæggende gode teknikker til at lave gode tilbud
- De mest hyppigt anvendt udbudsformer
- Hvad hvis man laver en fejl?
  Pia Lisbeth Nielsen
11:00 Servicenormer for driften
  - Hvor flinke skal vi være og hvor har forsyningen et ansvar?
  Pia Lisbeth Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Slambehandling eller ressourceudnyttelse
  Mette Dam Jensen
14:45 LAR løsninger og klimasikring
  - Hvad må man som forsyning?
- Hvad skal man huske, når man gerne vil klimasikre?
  Pia Lisbeth Nielsen
15:30 Opsamling og evaluering
  - Kagebord
  Mette Dam Jensen, Pia Lisbeth Nielsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Innovationschef Mette Dam Jensen, Krüger A/S
• Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Procesingeniør Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S
• Innovationschef Mette Dam Jensen, Krüger A/S
• Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma
17934
Driftslederen
1. april 2019 til
2. april 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde