Grundvand og vandforsyning

Ferskvandscenterets kurser indenfor vandforsyning er målrettet medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der beskæftiger sig med kvalitet af drikkevand, drift af vandværker eller beskyttelse af grundvandsressourcen. Kursusrækken strækker sig fra grundlæggende kemiske kurser og hydrogeologi-kurser, om geologi, vandkredsløb og forureningers bevægelse til kurser i tilsyn med vandværker og håndtering af takstblade, samt diverse kurser i undersøgelse og risikovurdering vha. programmerne JAGG og BRIBE. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler indenfor området fås ved at følge kurserne i jura og forvaltningsret

16 kurser fundet.
 • Uddannelsen er endnu ikke datosat. Vis din interesse for uddannelsen ved at tilmelde dig uforpligtende. Opnå forståelse for, at samarbejde og konflikt ikke er to adskilte størrelser, men faser i en proces, som altid omfatter noget af begge dele - og få certifikat på, at du kan mægle i konflikter.

 • 27. - 28. feb 2019

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.

 • 13. - 14. mar 2019

  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser: Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand. Vi ser på samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser.

 • 15. mar 2019

  Lær, hvordan hjernen lærer bedst! Vi hører om APL modellen, så undervisningen på Ferskvandscentret bliver endnu bedre.

 • 18. mar 2019

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 20. mar 2019

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 2. - 3. apr 2019

  Her får du et godt overblik over gældende lovgivning og hvordan man gennemfører det praktiske tilsyn på vandværket.

 • 9. apr 2019

  Lær at læse vandforsyningernes takstblade. Hvad skal man kigge efter ved godkendelse af takstblade

 • 29. apr 2019

  Kurset giver dig den nødvendige viden omkring reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 1. - 2. maj 2019

  Få styr på grundvandskemi og grundvandsbeskyttelse. Hvilke handlinger er jf. gældende lovgivning mulig for sikring grundvandskvaliteten?

 • 23. maj 2019

  Lær, hvordan boringer og sonderinger lukkes rigtigt, så risikoen for lodret vandtransport og forurening af og mellem magasiner minimeres. Vi ser både på forseglingsmateriale og afpropningsmetoder.

 • 26. aug 2019

  Vi ser på administration af den nye drikkevandsbekendtgørelse samt gældende vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Udarbejdelse og godkendelse af et kontrolprogram samt vejledende værdier for drikkevandskvalitet, hvad er omfattet, ansvarsfordeling, mm.

  På kurset lægges der vægt på, at kursisterne får et godt redskab med hjem til at udarbejde kontrolprogrammer ud fra. Der er indlagt opgaver i kurset, hvor kursisten selv kan få lov at arbejde med opbygningen af et kontrolprogram og risikovurdering.

 • 2. okt 2019

  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede organiske stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • 3. okt 2019

  Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild.

 • 22. - 24. okt 2019

  Ønsker du at få dyb indsigt i udarbejdelse af potentialekort, og mangler du samtidig et potentialekort for jeres kommunes interesseområde, så har vi kurset for dig.

 • 21. nov 2019

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

16 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde