Risikosamarbejde

Vi stiller skarpt på de forskellige myndigheders opgaver i samspillet med risikovirksomhederne. Du får eksempler på, hvordan samarbejdet kan koordineres, så det fungerer bedst muligt. Vi ser også på de metoder, som eksperter anvender til nærmere beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg.

Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Vi forventer, at du bidrager aktivt til kurset med dine erfaringer og spørgsmål. Kurset er tilrettelagt, så virksomheder og myndigheder har udbytte af det.
Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, styrelser, beredskab, politi, arbejdstilsynet og andre, der arbejder med virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen. Miljømedarbejdere i risikovirksomheder og rådgivere, der arbejder med risikovirksomheder.
Se program
26. november 2019
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Annette Vesterager og Johan Galster
10:00 Risikobekendtgørelsen
  -Lovgrundlag og vejledninger
  Christina Ihlemann
10:30 Metoder til risikovurdering
  -Identifikation af potentielle uheld
-Konsekvenser og sandsynligheder
  Nijs Jan Duijm
11:45 Frokost
12:45 Beredskabets arbejde
  - Beredskabsplaner
- Erfaringer
- Fremadrettet arbejde
  René Kærup og Tommy Byrial Jørgensen
13:45 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
  -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
  Christina Ihlemann
14:45 Terrorsikring
  - Terrorsikring i forbindelse med risikosamarbejde
  Katia Skovgaard West
15:15 kaffepause.
15:45 Metoder til risikovurdering
  - krav til risikoanalyser
- kriterier for risikoaccept
  Nijs Jan Duijm
17:00 Gruppeopgave: Risikovurdering og myndighedsaccept af et sikkerhedsdokument
  Johan Galster
18:30 Middag
20:00 Gruppeopgave: Risikovurdering og myndighedsaccept - fortsat
  Johan Galster
21:00 Øl, vand og socialt samvær
27. november 2019
08:30 Opsamling på dag 1
  Johan Galster
08:45 Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer
  Johan Galster
09:00 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomhederUheld sker faktisk og for tit
  Marianne Lauritzen
10:00 Pause
10:15 Uheld sker faktisk og for tit
  - Historier om hvorfor risikoarbejdet er vigtigt
  Johan Galster
11:15 Gruppeopgave: Håndteringen af et uheld
12:15 Frokost
13:15 Opsamling på gruppeopgave
13:45 Kort pause
14:00 Risikotilsyn
  - Planlægning og forberedelse
- Gennemførelse
- Opfølgning
  Johan Galster
15:00 Opsamling, afslutning og evaluering
  - herunder kaffe, te og kage
  Annette Vesterager og Johan Galster
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere

• |Politikommissær
• Senior risk specialist Nijs Jan Duijm, DNV
• Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune
• Toksikolog Christina Ihlemann, Miljøstyrelsen
• Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen
• Beredskabsinspektør Master i Brand René Kærup, Nordjyllands Beredskab I/S
• Ingeniør Marianne Lauritzen, Arbejdstilsynet
• Juridisk specialkonsulent Katia Skovgaard West, Rigspolitiets National Beredskabsafdeling
17954
Risikosamarbejde
26. november 2019 til
27. november 2019
Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde