Industrispildevand

Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

Vi gennemgår de specielle rensemetoder, som typisk anvendes på jeres renseanlæg f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.

Vi gennemgår særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

Målgruppe: Operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer indenfor spildevandsrensning.
Se program
25. april 2019
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Jeanette Agertved Madsen og Lone Carlsson
09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
  Jeanette Agertved Madsen
10:15 Lovgivning
  Tilslutnings– og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
  Pernille Aagaard Truelsen
12:00 Frokost
13:00 Introduktion til processer på renseanlæg
  - Oversigt over typiske procestrin — Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
13:30 Forbehandling
  - pH regulering og kemisk fælding
- Båndfiltre, flotation, sedimentering og nøgleparametre
- Cases og opgave 1
  Morten Rebsdorf og Jeanette Agertved Madsen
14:30 Biologisk rensning (aerob)
  - Biologiske processer, næringssalte og temperatur
- Aktivt slam, aerobe grannuler, bæremedier og membraner
  Jeanette Agertved Madsen
15:00 Kaffepause i dråben
15:30 Biologisk rensning, fortsat
  - Cases og opgave 2
  Morten Rebsdorf og Jeanette Agertved Madsen
18:00 Middag
19:30 Efterpoleringsteknologi
  - Filtrering, kemisk oxidation, mikro, sand– og kulfiltre, ozon etc.
  Morten Rebsdorf og Jeanette Agertved Madsen
20:00 Erfaringsudveksling
  - gennemgang af opgaver i plenum
- Kan det betale sig at have eget renseanlæg?
  Jeanette Agertved Madsen
21:00 Øl/vand og socialt samvær
26. april 2019
08:30 Opsamling og spørgsmål
09:00 Tungmetalfjernelse fra kondensat og spildevand
  - Teori og cases
  Jeanette Agertved Madsen
10:00 Pause
10:15 Biologisk rensning (anaerob)
  - Biologiske processer, biogasproduktion og tilskudsordninger
- Aktiv slam, granuler og membrananlæg
- Cases og opgave 3
  Jeanette Agertved Madsen og Claus Kobberø
12:30 Frokost
13:30 Slambehandling
  - For– og slutafvanding, slamdisponering, slam en ressource?
- Mekanisk forafvanding, koncentreringstanke og sibåndspresser, centrifuger
- Case og opgave 4
  Jeanette Agertved Madsen og Claus Kobberø
15:00 Kaffe og evaluering af kurset
  Lone Carlsson og Jeanette Agertved Madsen
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S
Undervisere
• Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S
• Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S
• Procesingeniør Morten Rebsdorf, EnviDan A/S
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
17865
Industrispildevand
25. april 2019 til
26. april 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde