Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Bliv juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.
Målgruppe: Alle medarbejdere i kommuner og stat, der arbejder med tilsyn og håndhævelse inden for natur- og miljøområdet. Private rådgivere og miljøansvarlige fra private virksomheder kan med fordel deltage i kurset.
Se program
25. april 2019
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Annette Vesterager og Mads Kobberø
09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
  Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
  Mads Kobberø
09:45 Retssikkerhedsloven
  Mads Kobberø
10:30 Administrativ håndhævelse
  - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
  Mads Kobberø
12:30 Frokost
13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
  Peter Møller Nielsen
13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
  Peter Møller Nielsen
14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
  - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
  Peter Møller Nielsen
15:15 Gruppeopgave
  - herunder kaffe, te og kage
  Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
16:50 Evaluering
  Annette Vesterager og Mads Kobberø
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
• Advokaturchef Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi
17930
Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet
25. april 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde