Tilsyn med vandværker

Få overblik over gældende lovgivning og det praktiske tilsyn. Vi vil bl.a. komme omkring disse emner:

Bekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, indretning og funktion af vandværkernes tekniske anlæg, tilsyn med de tekniske anlæg, kontrol og tolkning af analyseresultater.

Undervisningen vil veksle mellem faglige indlæg, gruppearbejder og en ekskursion til 2 vandværker (tilsyn).
Målgruppe: Medarbejdere ved kommuner, forsyningselskaber og rådgivere der fører eller skal til at føre tilsyn med vandværker med afsæt i relevant lovgivning.
Se program
2. april 2019
08:30 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Dion Nørgaard, Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
09:30 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
  Anne-Mette R. Rasmussen
10:15 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
  Steen S. Wengel
12:30 Frokost
13:30 Tilsyn med to vandværkers tekniske anlæg
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
14:45 Opgave: Tilsyn med to vandværkers tekniske anlæg
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
15:30 Pause med kaffe, the og kage
16:00 Tolkning af analyserapporter for almene vandværker inkl. boringskontroller
  - Tolkning
- Håndhævelse
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
18:00 Middag
19:15 Opgave: Tolkning af analyserapporter og sagsbehandling
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
3. april 2019
08:00 Opsamling på dag 1
08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk-hygiejniske tilsyn
  - Knudlund Vandværk
- Hvinningdal Vandværk
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
10:15 Ekskursion og tilsyn
  - Knudlund Vandværk
- Hvinningdal Vandværk
- Frokost i det grønne
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
14:45 Opfølgning på tilsynet og håndhævelse
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
15:45 Evaluering af kurset
  - Kaffe og kage
  Dion Nørgaard, Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
16:00 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Af “Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” og den tilhørende vejledning fremgår det at kommunerne skal:
1) sikre at kvalitetskravene for drikkevand og vand der benyttes i forbindelse med fødevarefremstilling m.v overholdes
2) kontrollere at analysekrav og analyseværdier er i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav
3) føre kontrol med indvundne vandmængder, og
4) føre tilsyn med vandforsyningssystemerne.

Kommunernes tilsyn omfatter både offentlige og private anlæg.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Civilingeniør Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs Kommune
Undervisere
• Civilingeniør Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs Kommune
• Geolog Steen S. Wengel, Syddjurs Kommune
17840
Tilsyn med vandværker
2. april 2019 til
3. april 2019
Tilmeldingsfrist: 1. marts 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde