Praktisk pleje af vandhuller og lignende

Pleje og vedligeholdelse af gadekær, småsøer, regnvandsbassiner med mere

Her lærer du praktiske metoder i felten til pleje og vedligeholdelse af vandhuller, gadekær, regnvandsbassiner og andre små vandområder.

Vandhullerne vokser helt naturligt til med planter af forskellig art, og vil man bevare vandhullet - eller regnvandsbassinets funktion - så skal der pleje og vedligehold til.

Vi klæder dig på med biologi omkring vandhullerne, inden vi bruger det meste af dagen i felten med forskellige metoder til at fjerne planter.

Husk at medbringe waders og din egen le!
Målgruppe: Åmænd og andre, der står for den praktiske vedligeholdelse og pleje af vandhuller, gadekær, regnvandsbassiner og andre små vandområder. Det er en god idé at have det grundlæggende kendskab til vandplanter og skæring af dem fra fx åmands– og vandløbsteknikerkurser
Se program
10. september 2019
09:00 Morgenbrød, kaffe og te
09:30 Velkomst, introduktion og forventninger
  Thomas Aabling og Suna Rokkjær
09:45 Vandhuller, gadekær og regnvandsbassiner - biologisk set
  - Hvorfor skal vi interessere os for de små vandhuller?
- Hvad kendetegner et godt vandhul?
- Hvad kan ”true” det gode vandhul?
- Hvilke planter vil vi fjerne - og hvilke er gode at bevare?
  Jens Muff Hansen
10:30 Pause
10:45 Pleje og oprensning af vandhuller og regnvandsbassiner
  - Hvorfor pleje?
- Praktiske erfaringer
- Metoder og udstyr
  Thomas Aabling
11:15 Ekskursion til vandhuller - vedligehold i praksis
  Vi besøger nogle lokale vandhuller. Her får du vist forskellige typer vandhuller og evt. regnvandsbassiner, vi ser lidt på livet i og omkring dem og prøver kræfter med praktisk pleje og oprensning.
Der bliver mulighed for at prøve pleje med le, net, wire, Truxorbåd med mere.
Frokost og eftermiddagskaffe og -kage ved bredden
  Thomas Aabling og Bjarke Birkeland
16:30 Tilbage på Ferskvandscentret
  Opsamling og spørgsmål efter ekskursionen
  Thomas Aabling
16:45 Evaluering
  Suna Rokkjær og Thomas Aabling
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Undervisere
• Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø
• Biolog, naturvejleder Bjarke Birkeland, AQUA
• Biolog Jens Muff Hansen, Naturplan
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
17986
Praktisk pleje af vandhuller og lignende
14. maj 2019
Tilmeldingsfrist: 12. april 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde