Grundlæggende hydrogeologi

Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor deltagerne får konkrete værktøjer, som kan bruges i den daglige sagsbehandling.

Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger og forureningstransport, og bruger konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder m.m.

På 3. dag er der to spor, SPOR 1: Vandforsyning & SPOR 2: Jordforurening
Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, regioner, statscentre, konsulenter og rådgivere, der har brug for grundlæggende viden om hydrogeologi. Kurset er målrettet mod medarbejdere, som ikke har uddannelsesmæssig baggrund på området, f.eks. miljøteknikere og biologer.
Se program
4. februar 2019
12:00 Let frokost
12:30 Velkomst og præsentation.
  Dion Nørgaard og Jacob Birk Jensen
13:00 Vandets kredsløb - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse og vandbalance
  Jacob Birk Jensen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Grundvandsindvinding og oplande
  Jacob Birk Jensen
16:30 Kort pause
16:45 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  Jacob Birk Jensen
18:15 Pause
18:30 Middag
20:00 Potentialeforhold
  - Fra pejledata til potentialekort
  Jacob Birk Jensen
21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
5. februar 2019
08:30 Øvelse i optegning af potentialekort, BNBO og indvindingsopland
  Jacob Birk Jensen
10:30 Pause
11:00 Grundvandsmagasiner og geologi i Danmark
  Jens Asger Andersen
12:00 Frokost
13:00 Samspil mellem grundvand og overfladevand. Del 1.
  - Vandindvinding og påvirkning af vandløb
- Beregningsmetoder og usikkerheder
- Øvelser
- Cases
  Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Samspil mellem grundvand og overfladevand. Del 2.
  - Vandindvinding og påvirkning af natur
- Beregningsmetoder og usikkerheder
- Øvelser
- Cases
  Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
16:30 Grundvandskemi og drikkevandskvalitet
  Jens Asger Andersen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Tur i AQUA
21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
6. februar 2019
08:30 SPOR 1 & 2: Opsamling på dag 1 & 2
  Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
09:00 SPOR 1: Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber
  - Darcy-ligningen
- magasintyper
- hydrogeologiske parametre
- prøvepumpning
- Infiltrationstest
- Øvelse
  Jacob Birk Jensen
09:00 SPOR 2: Jordforurening i praksis
  - Hot spot forurening
- Nedsivning af spildevand
- Jordvarmetilladelser
- Råstofindvinding
- Eksempler på projekter, hvor jordforurening kan påvirke grundvandet
  Jens Asger Andersen
11:00 SPOR 1: Sårbarhed
  - Introduktion til sårbarhed
- Øvelse om sårbarhed
  Jacob Birk Jensen
11:00 SPOR 2: Grundvandsbeskyttelse og planlægning
  Jens Asger Andersen
12:15 Frokost
13:00 SPOR 1 & 2:
  - Arbejde med deltagernes egne cases
- Sparring (1:1 eller 1:gruppe) med undervisere
- Uddybning af emner fra kursusdeltagerne (meld gerne ind før og under kurset)
  Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
15:00 Kaffepause og løs snak om cases
15:30 SPOR 1 & 2: Opsamling af cases mm. i plenum
  Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
16:15 Afrunding og evaluering
  - Samlet
  Jacob Birk Jensen og Dion Nørgaard
16:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Hydrolog Jens Asger Andersen
• Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen
17857
Grundlæggende hydrogeologi
4. februar 2019 til
6. februar 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 10900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde