Bliv projektleder i forsyningsbranchen

Projektlederuddannelse

Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .
Målgruppe: Projektforløbet er til dig, der arbejder med projekter i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed - enten som projektleder eller som fagperson med et ansvar i projektarbejdet.
Se program
22. maj 2019
09:30 Modul 1: Projekter og omgivelser
  På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
23. maj 2019
16:00 Modul 1 er slut
11. juni 2019
09:30 Modul 2: Struktur og organisering
  Her er fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
12. juni 2019
16:00 Modul 2 er slut
20. august 2019
09:30 Modul 3: Plan og kommunikation
  At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
21. august 2019
16:00 Modul 3 er slut
10. september 2019
09:30 Modul 4: Ledelse og teams
  Du bliver skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
11. september 2019
16:00 Modul 4 er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Underviser Christina Foldager har trænet mere end 500 projektledere og ledere til løft af projektarbejdet.
Med en baggrund som geolog har Christina kombineret det naturvidenskabelige med et job i mediebranchen, hvor fokus var kommunikation og formidling. Hun har varetaget vandsektorens fælles digitaliseringsindsats i DANVA og senest fungeret som uddannelseschef på IBC.
I dag har hun egen virksomhed - Adaptare.dk - hvor hun bevæger sig i og omkring projekter, som træner, facilitator, konsulent og rådgiver, når processer skal optimeres, projektkulturer skal styrkes, og projekterne give den værdi, de var tiltænkt.
17993
Bliv projektleder i forsyningsbranchen
22. maj 2019 til
11. september 2019
Tilmeldingsfrist: 19. april 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 29900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde