Få udbytte af dine kursusmidler: Tag på kursus på Ferskvandscentret

95 % får stort eller meget stort udbytte
Forårssæsonens sidste kursus er afsluttet, og vi har talt sammen på evalueringerne.

Hele 95 % af vores deltagere synes, at de har fået stort eller meget stort udbytte af vores kurser, og det endda med en svarprocent på over 80.

Også de andre parametre, vi måler på, ligger meget højt:
  • 97 % syntes, at undervisernes formidlede godt eller meget godt
  • 95 % syntes, at undervisningsmaterialet var godt eller meget godt
  • og hele 98 % syntes, at kursets indhold var relevant eller meget relevant!
Vi arbejder hele tiden på at forbedre deltagernes udbytte. Det ser ud til at lykkes. En af måderne at give kurserne endnu bedre udbytte er gennem underviserdage, hvor vores undervisere blandt andet lærer om læringsstile, stemmeføring, kropssprog, og læring i fællesskaber. Læs mere om underviserdagene her.