UnderviserdagSom underviser og kursusledere på Ferskvandscentret tilbyder vi dig årligt en temadag med et spændende og inspirerende emne med fokus på undervisning og formidling. Her møder du mange af dine kolleger, og sammen får I redskaber, viden og inspiration til at gøre undervisningen endnu bedre og endnu mere udbytterig og spændende.


 Klik på de enkelte årstal og læs mere om dagene, vi allerede har afholdt.

2014 Præsentationsteknik og Prezi

Underviser: Christina Steensgaard Høyer, Imprezzing (www.imprezzing.dk)

Dagen var delt i to: Første halvdel havde fokus på den personlige præsentation; forskelige persontypers behov for kommunikation, stemmen og ordene. Vi fik tips og tricks til at understøtte budskabet, og der var flere plenumøvelser.

Anden del af dagen var en introduktion til Prezi, som er et anderledes værktøj til at lave præsentationer, et alternativ til PowerPoint. Prezi kan bruges til undervisning, men også til for eksempel hjemmesider. Se mere på www.prezi.com og www.imprezzing.com.

 

2013 Cooperative Learning: Læring i fællesskaber

Underviser:
Konsulent Mette Stange, Fredericia. www.mebo-consult.dk

Undervisningen var tilrettelagt ud fra cooperative learnings principper, så gennem undervisningen og mange praktiske øvelser oplevede vi på egen krop og hoved, hvordan en undervisningspædagogisk metode som CL virker. Det var positivt overraskende og meget håndgribeligt.

Emner:
Metode og principper bag CL, lærerens rolle, voksnes læring og motivation, voksne og CL samt masser af øvelser med fokus på videndeling, hele gruppens samarbejde og ”energi” til gruppearbejdet.
 

2012 Kropssprogets stemme


Underviser:

Konsulenten og skuespilleren Pia Mourier

Dagen var en blanding af oplæg og deltageraktiviteter. Vi blev introduceret til redskaberne om, at blive bevidst om egne nonverbale signaler og til at skabe sammenhæng mellem det sagte ord og kropssproget.

Sammenhæng mellem kropssprog og stemmeføring, så gennemslagskraften bliver størst muligt som underviser, blev afprøvet, ligesom øvelser i stemmens tempo, klang og betonings betydning for kommunikationen generelt også blev gennemgået og øvet.

Emner:
Kropssprog, stemmens betydning, at komme ind i et rum og skabe fokus, gennemslagskraft som underviser.

2011 Aktiv undervisning


Undervisere:
Erhvervspsykologerne Hanna El-kholy og Thomas Staal.

Dagen var en blanding af oplæg og deltageraktiviteter. Vi blev introduceret til forskellige måder at skabe aktivitet og læring på og afprøvede mage af teorierne.  Udvikling af relationerne mellem underviser og kursister - skabe tillid og motivation, så læringsprocessen fremmes - kom vi også omkring.

Emner:
Forventningsafstemninger, evaluering, ice breakers, læringsrummet, performance og formidling, fastholdelse af læring, handlingsplaner, SMART mål, transformationsprocessen.

2010 Formidling og læring

Underviser:
Ole Lauridsen

Dagen var en blanding af oplæg og deltageraktiviteter, hvor vi fik oplevet, hvordan aktiv læring virker.

Vi fik kortlagt egen læringsstil og styrker og fik afprøvet det i praksis. Power Point og andre formidlingsværktøjers brug i undervisningen, så de virker bedst muligt var gennemgående i dagen.

Emner:
Formidling, læringsstile, aktiv læring, formidlingsværktøjer, involverende undervisning