Åmandskurser

Kurser i Ferskvandscentrets Åmandsuddannelse, der som regel er et krav i udbud af vandløbsvedligeholdelse. Klik dig ind på www.fvc.dk/aamandsuddannelse for at se vores folder om uddannelsen.

 • 13. - 14. jun 2017

  På dette kursus lærer du deltagerne lærer noget om den relevante lovgivning og at føre tilsyn med eksempelvis bræmmer, tilstrækkelig frahegning af husdyr, ulovlig vandindtag/-indvinding, forurening af vandløbet, ulovlige indgreb i vandløbet, bygværker, kontrol af vandløbsvedligeholdelsen og tegn på aflejringer i vandløbet m.m.

 • 19. - 21. jun 2017

  Her lærer du om vandløbet, dets omgivelser, vandløbsplanterne, og hvordan de bedst slås, og hvordan man laver dokumentation af udført arbejde.

 • 20. jun 2017

  På dette kursus for du et solidt plantekendskab og viden om hvor planternes vækstpunkter sidder, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb.

 • 26. - 27. jun 2017

  Her lærer du at tilpasse plejen af problemvandløb og den omgivende natur. Ved en række eksempler med vandløb med en primær afvandingsmæssig funktion, vil vi optimere en pleje, der tilgodeser dyr, planter og pengepung.

 • 28. - 29. jun 2017

  På dette kursus lærer du om, hvor man med fordel kan bruge hvilke maskiner i vandløbsvedligeholdelsen, maskinens fordele og ulemper, teknikker og hvad du skal være opmærksom på, når du udfører vedligeholdelsen.

5 kurser fundet.