Vandmiljø

Kurser om vandmiljø, overvejende vandløb og vandhuller. For myndigheden for forvaltning af vandmiljøet, for rådgivere og for åmænd og andre praktikere i drift og vedligeholdelse af vandmiljøet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

15 kurser fundet.
 • 30. aug - 27. sep 2017

  På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået og der lægges vægt på praktisk anvendelighed.

 • 25. - 26. sep 2017

  Her lærer du en masse om vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.

 • 28. sep 2017

  På dette kursus vil udviklingen og teorien bag de 2 nyeudviklede fiskeindeks blive gennemgået og den praktiske anvendelse vil blive afprøvet gennem elfiskeri i forskellige vandløb og efterfølgende udregning af indeksværdier.

 • 11. okt 2017

  På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.

 • 24. okt 2017

  På årets åmandstræf får du ideer til åmandsarbejdet derhjemme og bliver klogere på noget af alt det der rører sig i og omkring vandløbene.

 • 26. okt 2017

  På årets åmandstræf får du ideer til åmandsarbejdet derhjemme og bliver klogere på noget af alt det der rører sig i og omkring vandløbene.

 • 31. okt - 1. nov 2017

  Formålet med dette kursus er at gøre deltagerne i stand til at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.

 • 2. nov 2017

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 2. nov 2017

  Formålet med dette kursus er at gøre deltagerne i stand til at udføre simple vandføringsmålinger bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.

 • 7. - 9. nov 2017

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 • 8. nov 2017

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 9. - 10. nov 2017

  Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse og klagesager.

 • 15. - 16. nov 2017

  Målet med kurset er at give kursisterne inspiration og konkret viden til at kunne gennemføre egne restaureringsprojekter lokalt.

 • 30. nov - 1. dec 2017

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 5. dec 2017

  På dette kursus vil vi se nærmere på rammerne for vandløbsregulativerne og deres revision, og hvordan det gode vandløbsregulativ kan se ud.

15 kurser fundet.