Vandmiljø

Kurser om vandmiljø, overvejende vandløb og vandhuller. For myndigheden for forvaltning af vandmiljøet, for rådgivere og for åmænd og andre praktikere i drift og vedligeholdelse af vandmiljøet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

9 kurser fundet.
 • 6. - 7. jun 2017

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet. Dygtige jurister og praktikere giver en skarp juridisk vinkel med flere kendte domme og den praktiske vinkel i forhold til sagsbehandlingen og den daglige administration.

 • 13. - 14. jun 2017

  På dette kursus lærer du deltagerne lærer noget om den relevante lovgivning og at føre tilsyn med eksempelvis bræmmer, tilstrækkelig frahegning af husdyr, ulovlig vandindtag/-indvinding, forurening af vandløbet, ulovlige indgreb i vandløbet, bygværker, kontrol af vandløbsvedligeholdelsen og tegn på aflejringer i vandløbet m.m.

 • 19. - 21. jun 2017

  Her lærer du om vandløbet, dets omgivelser, vandløbsplanterne, og hvordan de bedst slås, og hvordan man laver dokumentation af udført arbejde.

 • 20. jun 2017

  På dette kursus for du et solidt plantekendskab og viden om hvor planternes vækstpunkter sidder, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb.

 • 21. - 22. jun 2017

  På dette kursus lærer du noget om livet i vandløbet, hvordan forskellige vedligeholdelsesmetoder påvirker vandløbet, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du sender vedligeholdelsesopgaven i licitation.

 • 26. - 27. jun 2017

  Her lærer du at tilpasse plejen af problemvandløb og den omgivende natur. Ved en række eksempler med vandløb med en primær afvandingsmæssig funktion, vil vi optimere en pleje, der tilgodeser dyr, planter og pengepung.

 • 28. - 29. jun 2017

  På dette kursus lærer du om, hvor man med fordel kan bruge hvilke maskiner i vandløbsvedligeholdelsen, maskinens fordele og ulemper, teknikker og hvad du skal være opmærksom på, når du udfører vedligeholdelsen.

 • 28. sep 2017

  På dette kursus vil udviklingen og teorien bag de 2 nyeudviklede fiskeindeks blive gennemgået og den praktiske anvendelse vil blive afprøvet gennem elfiskeri i forskellige vandløb og efterfølgende udregning af indeksværdier.

 • 30. nov - 1. dec 2017

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

9 kurser fundet.